Skip to main content

BF21/01 Møtenotater

Tid: 21.01.2021 kl. 10:00 - 14:00

Sted: Teams

Presentasjon ElhubBF21-01 20210121 Elhub brukerforum.pdf

Presentasjon RME: RME - tredjepartstilgang og anlegg uten kunde.pdf

Brev fra Elhub til RMEBransjestandard for utveksling av tariffinformasjon_07.01.2021.pdf

Deltakere:

Anette Aslaksrud, Tieto
Anette Huke, Kinect
Anita Ystmark, Troms Kraft Nett
Aud Bjerga Sigurdsen, Lyse Elnett
Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett
Benedicte Næss, Glitre Energi Nett
Bente Løyning, Lyse Dialog
Gideon Ovadya, BKK Nett
Grete Øwre, Trønderenergi Nett
Helen Haave, Enoro
Helga Kleppe, Fjordkraft
Helge Grimstad, BKK Nett
Henning Dag Stenseth, Validér
Henning Haldsrud, Tieto
Ida Roksund Gundersen
Ingrid Frisli, Eidsiva Marked
Irene Linchausen, Troms Kraft Nett
Janne Line Torgersen
Kristi Gullstein, Ustekveikja
Kristine Solberg Pedersen, Glitre Energi Nett
Lars Ellingsgard, Elvia
Lene Antonsen Svarstad, SkandiaEnergi
Lillian Bakken, CGI
Liv Helgesen Eppeland, Agder Energi Nett
Marianne Ulsaker, NorgesEnergi
Morten Torgalsbøen, Statnett SF
Nina Ishaug Halvorsen, Skagerak Nett
Ole Håkon Myrbostad, Smarthub
Sandra Schau, Hafslund Strøm
Siri Hetland Myrset, Istad Kraft
Therese Ernestus Hellingsrud, Elvia
Tina Hansen
Tonje Christoffersen, LOS
Tor Arne Heggtveit, VTK
Uy Tran, RME NVE

Deltakere Elhub:

Andreas Holmqvist
Anne Stine Laastad Hop
Audun Matre Meinich
Christine Rynning-Tønnesen
Christoffer Sannes
Eigil Gjelsvik
Ingvar Flaten Aarnes
Jørgen Nafstad Møller
Leif Morland
Michael Lon Gia Dung
Ola Tuntland Garmann
Victoria Charlotte Lund

Møtereferat:

Saksnr

Sak

Presentatør


Gjennomgang agenda

Eigil Gjelsvik


Status brukerforumsaker

 • Spørsmål til åpne brukerforumsaker som ikke er på dagens agenda
 • Saker som er lukket siden sist brukerforum
 • Saker under arbeid:
 • CGI: EI-252 - Kan denne legges til prioritet 1?
  • Svar: Den har høy prioritet hos oss. Prioritet 2 er høyt, det er ikke er så mange i prioritet 1
Eigil Gjelsvik

Status fra Elhub

 • Elhub månedsrapport
 • Ang RME signal om økt krav til måling av veilys:
  • RME: Vi understreker at dette er under vurdering og kan forstå at det nødvendigvis ikke er hensiktsmessig å sette opp en måler på hvert enkelt lyspunkt, ved gatelys o.l. 
  • Flere aktører (bla Skagerak og BKK) estimerer timeverdier for umålte veilys. Det var enighet om at dette er en bedre løsning enn at målepunktet er profilavregnet slik at Elhub stipulerer basert på JIP. Alle nettselskaper oppfordres til å gjøre det samme. 
  • Istad: Vi sliter med ekstraarbeid når netteier sender inn måleverdier for subnett
Eigil Gjelsvik, Ingvar Aarnes, Christine Rynning-Tønnesen

Planlagt arbeid i produksjonsmiljøet fremover

 • Elhub: Ønsker innspill på om oppgradering i Oracle, med behov for et potensielt lengre nedetidsvindu, helst bør gjennomføres på en lørdag eller søndag? Henholdsvis i starten av mars eller starten av april.
 • Fjordkraft sier det er viktig å ha nedetiden på søndag fremfor lørdag. Mye av årsaken er at BRS-NO-611 bør være oppe på lørdager
 • Flere nettselskaper mente at dersom det er risiko for at måleverdiinnsending på stoppes og manuelt styres påfølgende dag er det å foretrekke at denne oppryddingen/reinnsendingen skjer på en mandag formiddag fremfor en søndag formiddag, fordi man har riktig personell på jobb på mandag
 • Norgesenergi meldte at en lengre nedetid helst bør skje i siste halvdel av måneden, når fakturering for forrige måned er ferdigsstillt. De har interesse av å kjøre ut fakturaer så rask som mulig etter månedsavslutning
Eigil Gjelsvik


Status fra aktører og systemleverandører. Hver aktør og systemleverandør forbereder tilbakemelding  

Helga Kleppe, Fjordkraft:

 • Spm. hvem er det som setter prioritering på saker det jobbes med og hvordan vurderes disse?
  • Svar: Det er i hovedsak den som oppretter saken, vi har noen retningslinjer vi følger ved prioritering og essensen av det kan sees i månedsrapporten. Det er bare å gi beskjed om dere synes at en sak er prioritert feil, så vil vi revurdere.

Kristine Solberg Pedersen, Glitre Energi Nett:

 • Vi ser behov for vask av sluttbrukerinformasjon, hovedsakelig mot Evry og BRREG. Vasker typisk for å få status på dødsbo, konkurser osv, mener at info fra kraft ikke er tilstrekkelig oppdatert. Dett er mye manuelt arbeid. Vi ser endel formatfeil som kommer inn via 301, feks 9 tall i mobilnummer. Trodde dette skulle fanges opp. 
 • Elvia: Vi vasker også, men vi leser det ikke inn i våre systemer, vi tar i stedet kontakt med kraftleverandør ved avvik og ber de oppdatere. Vi eier ikke data lenger, men vi ser et behov for denne datakvalitetssikringen. Viktig at vi har god informasjon om hvorvidt en person er avdød, en bedrift er konkurs. Mye stopper i valideringen hos oss.
 • Lyse: Det viser behovet for god oppfølging av datakvaliteten fra kraftleverandørene

Marianne Ulsaker, Fortum:

 • Står oppe i et systembytte for Hafslund Strøm - info til nettselskapene. Det blir et opphold i markedsmeldinger i noen dager, blir muligens behov for manuelle endringer.
 • Skagerak: Hafslund Strøm har byttet navn til Fortum Strøm, er det en porteføljeovertakelse med Fortum på gang?
 • Fortum: Kan ikke si noe om det per nå, de er foreløpig to forskjellige selskaper

Nina Ishaug Halvorsen, Skagerak:

 • Utfordringer på kundeopplysninger og validering av det. Vi forventer at kraftleverandører har ajourhold på kundeinformasjon

Liv Helgesen Eppeland, Agder Energi Nett:

 • Støtter opp om problemet med folkeregistering og oppfølging av navn. Ellers har vi problemer med reversering, vi ønsker et mer konkret regelverk rundt tidspunkter for når de skjer, reverseringen bør gjøres innen 1 døgn etter det er meldt om reversering. Vi oppfordrer alle til å bruke kontaktinformasjon på Ediel.
 • Elhub registrerer reverseringsproblemet som en egen sak

Janne Line Torgersen, NorgesEnergi:

 • Ang. reverseringer er det også viktig å stille krav til hvordan netteiere rapporterer om reverseringer til kraftleverandører. Mange slike meldinger ber om reversering uten ytterligere informasjon om hvorfor og om kunden er informert, hvem som skal være faktureringsansvarlig etc.
 • Vi har per i dag ikke mulighet for både fakturaadresse og postadresse, det vil jobbes med.

Tonje Christoffersen, LOS:

 • Klientadresse er typisk fengsel eller institusjoner hvor adresser ikke skal oppgis. Vi har prosedyre for kode 6 og 7 adresser, men ikke kode 4 (klientadresser).
 • Elhub: Vi diskuterer dette med Skatteetaten og kommer tilbake med informasjon.

Aktører og systemleverandører


Orientering fra RME

 • Pågående arbeid om tredjepartstilgang
 • Stenging av anlegg hvor det trolig ikke er kunde i målepunktet
  • Elhub: Har dere mottatt henvendelser på at nettselskaper har stengt anlegg urimelig tidlig? Er det bakgrunnen for dette?
  • RME: Vi har mottatt en henvendelse fra Agder Energi.  På bakgrunn av dette undersøkte vi saken, og kom frem til at et nettselskap bør forsikre seg i større grad før et anlegg stenges.
  • VTK: Dette var en gammel diskusjon, er det ikke satt en prosedyre?
  • Svar fra Elhub: Jo vi har diskutert dette og kommet frem til den prosedyren som vi har.
  • Glitre Energi: En ny kunde kan ha et annet forbruksmønster enn tidligere kunde. Tidligere kunde kan være en familie på 4, mens ny kunde bor alene. I en innflyttingsprosess kan strømforbruket potensielt være lavt grunnet oppussing osv.
   Som nettselskap er det vanskelig å vurdere om noen faktisk bruker denne strømmen, eller om anlegget står tomt.
  • Skagerak: Denne diskusjonen går i stampe og jeg synes ikke den blir mer avklarende.
  • Lyse: Det bør tas en beslutning på dette uten for mye diskusjon. Per nå er beslutninger at det er kundens ansvar å melde fra om innflytting, Nettselskapene får fort respons fra en kunde når de stenger anleggene.
Uy Tran
EI-703

Status arbeid med flytteprosessen

 • EI-383 lagt inn i v1.12.0
 • Enighet om at EnergiNorge bør kunne lede arbeidet med å implementere definerte tiltak der markedsaktørene er hovedansvarlige. Elhub tar kontakt med EnergiNorge for å sette i gang dette 
Andreas Holmqvist / Christine Rynning-Tønnesen
EI-840

Prosedyre for utflytting hvor ny sluttbruker ikke er kjent

 • Elhub anser at nødvendige avklaringer vedrørende mulighetene kraftleverandør har for å hente inn informasjon om innflyttende sluttbruker er adresser i EnergiNorges bransjestandard for personvern  https://www.energinorge.no/fagomrader/strommarked/nyheter/2020/bransjestandard-for-personvern-lansert/
 • EI-840 Vurdere utvidet funksjonalitet for innsyn i og sletting av forespørsler i BRS-NO-601. Elhub vil jobbe videre med denne saken
  • Flere aktører tok til orde for at denne type kommunikasjon bør skje gjennom BRS, ikke gjennom epost
  • Lyse: Ifbm GDPR er det strenge regler for sletting av informasjon om sluttbruker. 
Andreas Holmqvist / Christine Rynning-Tønnesen

Informasjon om Markedsdokumentasjon v1.12.1 (feilrettinger)

Andreas Holmqvist
EI-314

Nye brukerroller i portalen

 • Agder Energi: For vår del er det ofte sjekking av ting som har gått galt, da må vi iallefall ha tilgang til fødselsdato og aggregerte rapporter. Mitt inntrykk er at de hos oss som jobber med Elhub har behov for disse tilgangene. 
 • Audun, Elhub: Kundebehandler avregning trenger muligens tilgang til menypunktet "målepunkt", men ikke fødselsnummer etc.
 • BKK: Det er mange tilgangsversjoner for nettslekskap. Hva betyr Full tilgang? Er det superbruker?
  • Svar: Nei, superbruker ikke representert i denne oversikten - dette er en administrativ rolle.
 • BKK: Markedsaktivitets-tilgang kan fjernes, enten har man full tilgang eller lesetilgang, så det bør kuttes ut endel tilgangsprofiler.
 • Elvia: De to siste for nettselskap vil ikke bli brukt i det hele tatt. Om disse tingene fjernes vil jeg måtte utvide flere til Full tilgang, slik at kundebehandlerne kan gjøre jobben sin, dvs. se fødselsnummer.
 • Lyse: Jeg tror kundebehandlere kun behøver lesetilgang. Men vi bør teste om vi har nok ved lesetilgang.
 • Fjordkraft: Vi bør beholde full tilgang og lesetilgang. Oppfølging markedsaktiviteter er også en god tilgang å ha.
Christine Rynning-Tønnesen
EI-717

Distribusjon av nettariffer

 • Elhub ønsker påmeldinger til arbeidsgruppe om dette tema - påmelding skjer til post@elhub.no
 • BKK: Jeg foreslår at dette sendes ut som en egen sak til de som jobber med dette.
  • Svar: Godt innspill, den første fasen vil være en forretningsfase, neste fase vil være mer teknisk
 • Fjordkraft og Agder Energi Nett meldte seg på til arbeidsgruppe i møtet
Leif Morland

Korreksjoner i sluttbrukers disfavør som er eldre enn 6 måneder skal ikke lenger sendes til Elhub

 • Elvia: Systemet vårt vil nok kræsje, dette vil kreve utvikling og ikke gunstig at det planlegges i sommerhalvåret. Det må spesifiseres ganske raskt.
 • Agder Energi: Dette kom litt brått på, vet ikke om systemet vil takle dette. Jeg tar en internsjekk på dette.
 • HansenCX: Får vi mange korreksjoner på engang sendes det én payload og da vil alt avvises. Det er nok nødvendig med utvikling.
 • Skagerak: Avgifter til staten - om vi avskriver for kunde må vi hefte for forbruksavgiften. Er det noen som har sett på det problemet? Vi er redd for å bli anklaget for å undra noe, kan en innføre en slik forskrift uten å unndra?
 • HansenCX: Hvorfor gjøres dette på innsendingen på måleverdiene? Det henger ikke helt på greip.
 • Elhub sender en sak til NVE ang. håndtering av forbruksavgift for forbruk som ikke skal rapporteres til Elhub
Audun Matre Meinich

Resultater fra Elhub kundeundersøkelse desember 2020

 • Denne saken forskyves til neste Brukerforum
Eigil Gjelsvik

Eventuelt

 • EI-470 Forbedre kapasitet på meldingsmottak i Elhub. Kartlegging og underlag for kost/nytte analyse - Deltakere til arbeidsgruppe
  • Kun Fjordkraft har meldt seg, vi pauser denne om ikke flere melder seg på.
  • Skagerak/Lede melder seg på
  • Elvia melder seg på
  • Agder Energi Nett kommer tilbake på om de skal være med eller ikke
 • EI-357  Legge til tidsstempel i utgående BRS-NO-313 og BRS-NO-315. Når er realistisk dato for prod-setting?
 • Fornyelse av hjemmel for vask mot folkeregisteret - utløper 31.12.2021 - RME må ta tak i dette.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.