Skip to main content

BF23/06 30. november 2023

Dato: 23.11.2023

Sted: Nydalen Allé 33 og Teams

Underlag: BF23-06 20231130 Elhub Brukerforum.pdf

Tid

Sak

Ansvarlig

10:00

Velkommen

Jørgen Nafstad Møller

10:05

Elhub backlog

Jørgen Nafstad Møller

10:30

Planlagt arbeid i Elhub produksjonsmiljø

Alf Ulvan

10:40

Status Elhub

Alf Ulvan

10:45

Runde rundt bordet

Jørgen Nafstad Møller

11:15

Pause

11:30

Oppdatering av kommunenummer 1. januar 2024

Ola Garmann

11:45

15 min overgang

  • Hvordan det gikk / går det

  • Veien frem til 22. jan 2024

Henrik Simonsen

12:00

Lunsj

12:45

Plusskunder som mater inn over 100 kWh

Forklarende dokument (les gjerne på forhånd): Plusskunder som mater inn over 100 kWh.docx

Jørgen Nafstad Møller

Gideon Ovadya, BKK Nett

13:15

Netting av plusskunder

Jørgen Nafstad Møller

13:30

Nye felt, orienteringssak

Jørgen Nafstad Møller

13:45

Pause

14:00

Delt produksjon og utvikling av BRS-NO-701

Alexander Dybvad

14:25

Deling av måleverdier mellom nettselskap / erstatte MSCONS​

Henrik Simonsen

14:30

Eventuelt:

  • Fastprisavtaler for bedriftskunder - ønsker felles avklaring av hvordan dette skal håndteres

  • Kan Elhub hente inn alle marginaltapsserier for sentral- og regionalnett fra Statnett og etablere dem som tidsserier i Elhub?

    • Det vil være enklere å håndtere innlesning av marginaltapsserier fra et samlet system som Elhub, samt at 3. parter får lettere tilgang til disse verdiene i sine systemer.

Helga Kleppe, Fjordkraft

Jarle Stava, Lnett

15:00

Avslutning

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.