Skip to main content

Notat om Registreringstidspunkt og Opprettelsestidspunkt for måleverdier

Introduksjon

Registreringstidspunkt på måleverdier og tilbaketrekkinger er nøkkelen til å behandle målerverdiene riktig i beregningene i Elhub. Denne siden beskriver i mer detalj hvordan disse tidsstemplene fungerer.

Intervallavleste innsendte verdier

Registreringstidspunkt er tidsstempelet for når måleverdiene ble lagret i aktørens måleverdisystem, og aktøren som sender måleverdier til Elhub skal sikre at ikke to eller flere versjoner av samme måleverdi får samme registreringstidspunkt.

Elhub behandler registreringstidspunkt som versjonsnummer for måleverdier. Når en versjon er behandlet og lagret, vil lik eller eldre versjoner bli avvist eller ikke lagret som aktiv versjon. Kommer samme eller tidligere versjon i en senere melding, vil måleverdiene bli avvist. Kommer to versjoner tett på hverandre kan disse bli prosessert i parallell, og den som kommer sist vil bli satt som "historisk" og ikke aktiv hvis den har samme eller eldre registreringstidspunkt.

Siden Elhub prosesserer verdier fra en bundlet pakke med potensielt mange versjoner, så vil det i Elhub kunne forekomme at begge versjonene er sendt ut til markedet, før de settes historisk. Derfor sendes måleverdiene ut fra Elhub med både innsenders registreringstidspunkt og Elhubs opprettelsestidspunkt. Den gyldige verdien er da den med nyeste registreringstidspunkt. Opprettelsestidspunkt i Elhub gir informasjon om når verdien ble lagret i Elhub og vil derfor kunne brukes til å avgjøre om verdien kom i tide til beregning av grunnlaget for balanseavregningen, eller hvilket avviksoppgjør en korreksjon har vært med i.

Innsendte periodevolum

For innsendte periodevolum vil Elhub sikre behandling i riktig rekkefølge basert på registreringstidspunkt, og det er ikke anledning til å sende flere versjoner av samme periode i samme melding. Har nettselskapet flere versjoner, må den først trekkes tilbake og så erstattes.

Verdier beregnet av Elhub

For profilerte verdier Elhub lager, Estimert profilert forbruk (dvs. estimater fra D+5 beregningen, også kalt FPPC) og Målt profilert forbruk (dvs. fordelt periodevolum, også kalt FPC), vil registreringstidspunktet være lik opprettelsestidspunktet. Samme gjelder for resultat av beregninger i målepunkt som skjer i Elhub.

Tilbaketrekking av periodevolum

For tilbaketrekkinger av periodevolum på profilavregnede målepunkt skal tilbaketrekkingen også håndteres som en ny versjon. Når man sender en tilbaketrekking i BRS-NO-332 - Tilbaketrekking av måleverdier for profilavregnede målepunkt er det tidspunkt for tilbaketrekkingen som skal oppgis som registreringstidspunkt og ikke tidspunkt for når det tilbaketrukne (opprinnelige) periodevolumet ble registrert. Sender man tidspunktet fra opprinnelig periodevolum som registreringstidspunkt vil meldingen avvises da registreringstidspunktet i BRS-NO-332-meldingen må være senere enn registreringstidspunktet for verdiene som ligger i Elhub. Dette gjelder spesielt i sammenhenger der man sender inn et periodevolum og deretter mer eller mindre umiddelbart trekker det tilbake igjen. Selv om en erstatter et periodevolum med et volum som har blitt sendt inn tidligere, eller har et tidligere registreringstidspunkt enn tilbaketrekkingen, så må dette volumet registreres på nytt og dermed få nytt registreringstidspunkt før det sendes inn til Elhub. Elhub gjør det samme hvis et periodevolum trekkes tilbake og Estimert profilert forbruk (FPPC) blir siste gyldige versjon. Da vil disse gamle verdiene registreres på nytt i Elhub og dermed få et opprettelsestidspunkt som er senere enn intervallverdiene fra periodevolumet som ble trukket tilbake. Dette sikrer at korrigeringen blir tatt med i neste avviksoppgjør.

Tilbaketrekking med samtidig erstatning kan ha felles registreringstidspunkt. Flere tilbaketrekkinger for samme periode i tett rekkefølge bør unngås, men skal ha forskjellig registreringstidspunkt hvis de sendes i samme melding. Selv om disse sendes med riktig rekkefølge i registreringstidspunkt i samme melding, så vil det være en risiko for at noe av transaksjonene avvises fordi de ikke er i tråd med status på det tidspunktet Elhub prosesserer tilbaketrekkingen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.