Skip to main content

EIM Kontrakt og Sluttbruker

Beskrivelse av klassene relatert til Kontrakt og Sluttbruker

Navn

Beskrivelse

Engelsk navn

Sluttbruker

Klasse for å identifisere sluttbrukere av nettet, og kan være både forbruker og produsent av energi.

End user

Sluttbrukeradresse

Spesifikasjon av sluttbrukens adresse(r). Postadresse og eventuell fakturaadresse. Spesialisering av EIM Adresse

End user address

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon til sluttbruker.

Communication

Kraftleveransekontrakt

Kraftleveranser ivaretas gjennom denne klassen. I tillegg til å omfatte de nødvendige knytninger til kraftleverandør, målepunkt og sluttbruker, er det en forutsetning i markedet at det foreligger en nettilknytningskontrakt forut for at det kan inngås en kraftleveransekontrakt.

Balance supply contract

Nettilknytningskontrakt

Et målepunkts nettilknytning og -leie er representert gjennom denne klassen, som utgjør en kobling mellom målepunkt, nettilknytningstilbyder og sluttbruker.

Grid access contract

Tredjepartstilgang

Spesifikasjon av personer og virksomheter som har tilgang til målepunktet.

Third party access contract

Kontrakt

Felles informasjon om kontrakter.

Contract

Beskrivelse av attributtene relatert til Kontrakt og Sluttbruker

Sluttbruker

Navn

Beskrivelse

Format

Gyldighets-

periode

Ansvarlig aktør

Engelsk navn

BIM mapping

Sluttbruker ID

Unik identifikator for sluttbrukeren.

For organisasjoner:

  • Gyldig organisasjonsnummer som oppgitt i Enhetsregisteret hos Brønnøysundregistrene

For privatpersoner:

  • Gyldig fødselsnummer eller D-nummer som oppgitt i Folkeregisteret hos Skatteetaten

Nei

Kraftleverandør

End User ID

ConsumerInvolvedCustomerParty/Identification

Sluttbrukertype

Indikator for om sluttbrukeren er et foretak (registrert i Enhetsregisteret hos Brønnøysundregistrene) eller en privatperson (registrert i Folkeregisteret hos Skatteetaten).

Referansedata for Sluttbrukertype

Nei

Kraftleverandør

End User Type

schemeAgencyIdentifier for ConsumerInvolvedCustomerParty/Identification

Firmanavn

For foretak.

Tekst

Nei

Kraftleverandør

Company Name

Name

Fornavn

For privatpersoner.

Tekst

Nei

Kraftleverandør

First Name

GivenName

Etternavn

For privatpersoner.

Tekst

Nei

Kraftleverandør

Last Name

FamilyName

Utvidet lagringsperiode for måleverdier

Indikator for om måleverdier i Elhub skal lagres i 10 år for målepunktet, istedenfor de standard 3 årene.

Binær

Nei

Kraftleverandør

Extended Storage

ExtendedStorageMeteringValues

Sluttbrukeradresse

Navn

Beskrivelse

Format

Gyldighets-

periode

Ansvarlig aktør

Engelsk navn

BIM mapping

Adressetype

Beskriver om adresse er post- eller fakturaadresse.

Referansedata for Adressetype

Nei

Kraftleverandør

Address Type

AddressType

Ved

Navn på den posten er adressert til på vegne av postmottaker. Skal kun inneholde et navn på en person eller organisasjon.

Prefixes med "v/" eller tilsvarende i utskrift.

Tekst

Nei

Kraftleverandør

On Behalf

OnBehalf

Attention

Navn på person i bedrift.

Prefixes med "Att:" eller tilsvarende i utskrift.

Tekst

Nei

Kraftleverandør

Attention Of

AttentionOf

CO

Navn på person som eier adressen.

Prefixes med "c/o" eller tilsvarende i utskrift.

Tekst

Nei

Kraftleverandør

Care Of

CareOf

Postboks

Brukes dersom postmottakere får posten levert i postboks.

Brukes ikke sammen med gate- eller veiadresse.

Tekst

Nei

Kraftleverandør

Post Office Box

PostOfficeBox

Kontaktinformasjon

Navn

Beskrivelse

Format

Gyldighets-

periode

Ansvarlig aktør

Engelsk navn

BIM mapping

Kanal

Beskriver hvilken type kontaktinformasjon det gjelder.

Referansedata for Kanal

Nei

Kraftleverandør

Channel

CommunicationChannel

Verdi

Selve kontaktinformasjonen, for eksempel mobiltelefonnummer hvis Kanal er Mobil.

Tekst

Nei

Kraftleverandør

Value

CompleteNumber

Beskrivelse

Eventuelle tilleggsopplysninger om kontaktinformasjonen.

Tekst

Nei

Kraftleverandør

Description

Description

Kraftleveransekontrakt

Navn

Beskrivelse

Type / Format

Gyldighets-

periode

Ansvarlig aktør

Engelsk navn

BIM mapping

Opphørsårsak

Årsak til opphøret.

Referansedata for Opphørsårsak

Nei

Kraftleverandør

Contract End Reason

ReasonForTransaction

Nettilknytningskontrakt

Navn

Beskrivelse

Format

Gyldighets-

periode

Ansvarlig aktør

Engelsk navn

BIM mapping

Opphørsårsak

Årsak til opphøret.

Referansedata for Opphørsårsak

Nei

Kraftleverandør

Contract End Reason

ReasonForTransaction

Tredjepartstilgang

Navn

Beskrivelse

Format

Gyldighets-

periode

Ansvarlig aktør

Engelsk navn

BIM mapping

Tilgangsnivå

Beskriver hvilket tilgangsnivå tredjeparten har til informasjonen i målepunktet.

Referansedata for Tilgangsnivå

Nei

Sluttbruker

Access Code

Kontrakt

Navn

Beskrivelse

Format

Gyldighets-

periode

Ansvarlig aktør

Engelsk navn

BIM mapping

Oppstartsdato

Dato for oppstart av kraftkontrakt, nettilknytningskontrakt eller tredjepartstilgang.  

Dato og tidspunkt

Nei

Kraftleverandør, Tredjepart

Start

StartOfOccurrence

Opphørsdato

Dato for opphør av kraftkontrakt, nettilknytningskontrakt eller tredjepartstilgang.  

Dato og tidspunkt

Nei

Kraftleverandør, Tredjepart

End

EndOfOccurrence

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.