Skip to main content

EIM Adresse

Beskrivelse av attributtene relatert til Adresse

Navn

Beskrivelse

Format

Gyldighets-

periode

Engelsk navn

BIM navn

Bruksenhetsnummer

Entydig identifisering av en bruksenhet.

For norske adresser:

Gyldig bruksenhetsnummer som oppgitt hos Kartverket.

Skal bestå av en bokstav (L, H, U eller K) etterfulgt av fire tall.

RegEx:

^[LHUK][0-9]{4}?$

Nei

Housing Unit Number

RoomIdentification

Gatenavn

Navn gå gate.

Dersom gateadresse ikke eksisterer eller er vanskelig å vedlikeholde (for eksempel byggestrøm) skal adressen være tom eller inneholde det beste netteieren har.

For norske adresser:

Gyldig gatenavn som oppgitt hos Kartverket eller Posten, alternativt det beste netteier har.

Nei

Street Name

StreetName

Husnummer

Nummer på bygning samt eventuell bokstav.

For norske adresser:

Gyldig husnummer som oppgitt hos Kartverket eller Posten.

Skal starte med heltall, men ikke null og kan etterfølges av én bokstav uten mellomrom. Store bokstaver skal benyttes.

RegEx: ^[1-9]{1}[0-9]*[A-ZÆØÅ]?$

Nei

House Number

BuildingNumber

Kommunenummer

Kommunenummer gatenavnet tilhører.

For norske adresser:

Gyldig kommenummer som oppgitt hos Kartverket.

Skal bestå av fire tall (inkluderer alltid ledende nuller).

Nei

Municipality Number

MunicipalityCode

Postnummer

Identifikasjon av postkontor i Norge.  Kan også benyttes til postnummer i utlandet.

For norske adresser:

Gyldig postnummer som oppgitt hos Posten.

Skal bestå av fire tall (inkluderer alltid ledende nuller).

Nei

Postal Code

Postcode

Poststed

Navn på by eller sted for postnummeret.

For norske adresser:

Gyldig poststed som oppgitt hos Posten.

Skal bestå av store bokstaver.

Nei

City

CityName

Land

Land for adressen.

Internasjonal standard ISO 3166-1 alpha-2

Nei

Country

CountryCode

Adressekode

Unik kode innenfor en kommune for gate eller adresseparsell.

Tekst

Nei

Street Number

StreetCode

Etasje

Identifikasjon av etasje i hus eller bygning.

Tekst

Nei

Floor Number

FloorIdentification

Stedsnavn

Kan brukes dersom postmottaker ikke har gate- eller veiadresse, men benytter stedsnavn.

Tekst

Nei

City Sub Division

CitySubDivisionName

Adressebeskrivelse

Fritekst for tilleggsopplysninger om adressen. Dette feltet kan for eksempel benyttes:

  • der anlegget går over flere husnummer

  • til leilighetsnummer – «intern» nummerering i bygårder

  • der adressen har addressetilleggsnavn i matrikkelen

  • for identifisering av sluttbrukeren, for eksempel bruksnavn eller en gruppering som skolekrets.

Tekst

Nei

Address Description

AddressFreeForm

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.