Skip to main content

BRS-NO-301 - Oppdatering av grunndata - kraftleverandør

Oversikt

Prosessen for oppdatering av grunndata fra kraftleverandøren omfatter innsending av data sluttbruker og målepunktdata som kraftleverandøren er ansvarlig for. Enkelte av oppdateringene kan være av en slik art at nettselskapet skal informeres om disse.
Hvis sluttbrukerne mottar leveringspliktig kraftleveranse vil nettselskapet ha anledning å bruke denne prosessen i rollen som leveringspliktig kraftleverandør.

Kraftleverandøren har ansvaret for å oppdatere Elhub med følgende:

 • Grunndata for sluttbruker

Man kan i tillegg be om utvidet lagring av måleverdier på vegne av sluttbruker. Det vil ikke være mulig for kraftleverandør å skru av utvidet lagring, om sluttbruker ønsker dette kan det gjøres på Elhub Min Side.

Grunndata for sluttbruker har ingen gyldighetsperiode, men vil være gyldige for sluttbrukeren for hele perioden sluttbrukeren er knyttet til målepunktet. Av denne grunn benyttes starttidspunktet definert i meldingen kun for å identifisere den riktige sluttbrukeren (historisk, nåværende eller fremtidig)
Endringer i sluttbruker-ID for privatpersoner (fødselsnummer) kan gjøres gjennom denne prosessen når det finnes gyldig grunn, f.eks. ved bytte fra D-nummer til fødselsnummer, ved endring av kjønnsstatus, uskiftet bo, eller ved feil i migrert data.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-142859.png

Sekvensdiagram

Starttilstand

Dataelement som kraftleverandøren har ansvar for å oppdatere i et målepunkt er endret. Kraftleverandøren har mottatt og oppdatert disse data i egne systemer.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

 • Oppdateringer i grunndata kan sendes inn for endringer som skal effektueres umiddelbart.

 • Basert på starttilstanden sender kraftleverandøren melding «3 - Oppdatering av grunndata (sluttbruker)» til Elhub.

  • Hvis grunndata skal oppdateres for utflyttet sluttbruker, settes startdato i meldingen til før sluttbrukeren flyttet ut. Dette kan benyttes f.eks. for å oppdatere adresse for sluttfaktura. Kraftleverandøren må da være den siste kraftleverandøren for den sluttbrukeren på det målepunktet.

  • Hvis grunndata skal oppdateres for nåværende sluttbruker, settes startdato i meldingen til en dato innenfor leveringsperioden for initierende kraftleverandør. Hvis det er et leverandørskifte registrert i Elhub på målepunktet må ny kraftleverandør vente til dato for leverandørskifte før de kan oppdatere grunndata for sluttbrukeren.

  • Hvis det er registrert en innflytting av ny sluttbruker på målepunktet, kan fremtidig kraftleverandør oppdatere grunndata for fremtidig sluttbruker ved å sette startdato i meldingen til etter oppstart av deres leveranse, men maks 3 virkedager frem i tid.

 • Med utgangspunkt i den mottatte meldingen og i de tilfeller der informasjon er relevant for nettselskapet, sender Elhub meldingen «18 - Oppdatering av grunndata (sluttbruker)» til nettselskapet umiddelbart. Hvis det er registrert en fremtidig kraftleverandør for den samme sluttbrukeren på målepunktet, f.eks. i forbindelse med et leverandørbytte, vil denne også motta informasjon om oppdateringen.

Korrigere

Endringer i grunndata for sluttbruker vil være gyldige for hele perioden som sluttbrukeren har vært registrert på målepunktet. Det vil f.eks. kun være den mest oppdaterte postadressen som er tilgjengelig i Elhub. Hvis feil blir oppdaget skal derfor kraftleverandør oppdatere grunndata som beskrevet i Prosessforløp ovenfor.

Valideringsregler

Validering

Feilkode

1

Målepunktet må være registrert i Elhub

E10

2

Målepunkt må være et avregningspunkt

EH010

3

Dato for oppdatering av grunndata fra kraftleverandør må være innenfor tidsfristene

EH003

4

Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid

EH032

5

Kraftleverandøren som initierer prosessen må ha kraftkontrakten i målepunktet på gyldighetsdato

E16

6

En kraftleverandør kan oppdatere grunndata kun hvis de er den siste kraftleverandøren for sluttbrukeren

E16

7

Følgende grunndataelementer skal ikke endres gjennom denne prosessen:

 • Sluttbrukertype (Forbruker, Næring)

EH031

8

En postadresse må være spesifisert for sluttbruker

EH014

9

Postnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må inneholde fire tall

RegEx: ^\d{4}$

EH031

10

Poststed for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må ikke inneholde små bokstaver

EH031

11

Husnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må starte med et tall som ikke er 0

 • må avsluttes med et tall eller en bokstav

 • må inneholde maks én bokstav

 • må ikke inneholde små bokstaver

RegEx: ^[1-9]{1}[0-9]*[A-ZÆØÅ]?$

EH031

12

Bruksenhetsnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må starte med enten L, H, U eller K og deretter ha fire tall

RegEx: ^[LHUK][0-9]{4}?$

EH031

13

Kommunenummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må inneholde fire tall

RegEx: ^\d{4}$

EH031

14

Hvis Gatenavn er oppgitt i en norsk post- eller fakturaadresser skal ingen av følgende være oppgitt:

 • Postboks

 • Stedsnavn

EH031

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Tidligst dato for endring – min

Kraftleverandøren

Elhub

Maksimalt 3 år tilbake i tid. Merk at endringen er gyldig for sluttbrukeren for hele perioden sluttbrukeren er knyttet til målepunktet.

Senest dato for endring – max

Kraftleverandøren

Elhub

3 virkedager etter innsendelsesdato

Videresende

Elhub

Nettselskapet

Så snart informasjon er mottatt og prosessert, og senest innen 1 time etter mottak.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

3 - Update of masterdata - from Balance Supplier


24 - RequestUpdateCustomerInformation

E10 - Anmodning om endring av masterdata

BRS-NO-301 Oppdatering av grunndata

3 - Update of masterdata - from Balance Supplier


37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-301 Oppdatering av grunndata

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Endret sluttbrukerdata

27 - NotifyCustomerInformation

E10 - Anmodning om endring av masterdata

BRS-NO-301 Oppdatering av grunndata

Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestUpdateCustomerinformation fra Kraftleverandør til Målepunktadministrator.

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestUpdateCustomerinformation

EH055

2

Document Type = E10

EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-301

EH055

5

EnergyBusinessRole = DDQ eller SLR

EH013

6

Payload

StartOfOccurence må være oppgitt i melding

EH032

7


Minimum én av følgende må være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Forbruker (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=Z01): 

 • GivenName

 • FamilyName

EH031

8


Følgende må være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Næring (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=82):

 • Name

EH031

9


Følgende skal ikke være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Forbruker (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=Z01)

 • Name

EH031

10


Følgende skal ikke være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Næring (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=82)

 • GivenName

 • FamilyName

EH031

Elhub har logikk for å håndtere tomme felter i meldingen. For beskrivelse av hvordan dette virker se Elhub BIM Business Information Model Updating/clearing of element content

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.