Skip to main content

BRS-NO-224 - Reversering av fjerning av målepunkt

Oversikt

Denne prosessen skal kun benyttes hvis feil har oppstått.
Reversering skal normalt kun brukes i forbindelse med feil. Reverseringen vil sette målepunktstatus tilbake til tilstanden før feilen ble introdusert, ingen andre grunndata vil bli endret. Denne reverseringsprosessen skal brukes for å reversere følgende prosesser:

  • BRS-NO-213 Fjerning av målepunkt

    • Hvis for eksempel feil målepunkt ble fjernet.

Som hovedregel skal status/tilstand rulles tilbake til slik status/tilstand var før prosessen startet.

Når nettselskap eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes «Reversering av fjerning av målepunkt». 

Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-142837.png

Sekvensdiagram

Starttilstand

Sluttbruker eller nettselskap oppdager en feil ved en allerede gjennomført fjerningsprosess.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

  • Når nettselskap eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes meldingen «15 - Oppdater gunndata (Reversering av fjerning av målepunkt)». Opprinnelig prosess identifiseres ved at dato i reverseringsmelding er lik dato for fjerning.

  • Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser denne med begrunnelse gitt i valideringsreglene.

  • Elhub endrer målepunktstatus tilbake til Inaktiv.

    • Ingen endringer på grunndata i målepunktet kan sendes inn i denne meldingen

Kansellering

Kansellering av reverseringen er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Det er ikke mulig å reversere reverseringen, så ved feilreverseringer, må ny melding om fjerning sendes inn.

Valideringsregler

#

Validering

Feilkode

1

Målepunktet må være registrert i Elhub

E10

2

Målepunkt må være et avregningspunkt

EH010

3

Målepunktstatus må være Avsluttet

EH008

4

Dato for reversering må være innenfor tidsfristene

EH003

5

Dato for reversering av endring av målepunktstatus må være samme som gyldighetsdato i opprinnelig prosess

EH032

6

Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid

EH032

7

Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er i

E0I

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager tilbake - Min

Nettselskap

Elhub

Dagens dato

Antall dager tilbake - Max

Nettselskap

Elhub

Maksimalt 3 år

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Reversering av fjerning

21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

E67 - Kansellering

BRS-NO-224 Reversering av fjerning av målepunkt

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Reversering av fjerning

37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-224 Reversering av fjerning av målepunkt


Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestUpdateMasterDataMeteringPoint fra Nettilknytningstilbyder til Målepunktadministrator.

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

EH055

2

Document Type = E67

EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-224

EH055

5

EnergyBusinessRole = DDM

EH013

6

Payload

Kun én PayloadMasterDataMPEvent er tillatt oppgitt i melding

EH092

7

PayloadMasterDataMPEvent/Identification skal ikke være oppgitt i melding

EH026

8

StartOfOccurrence må være oppgitt i melding

EH026

9

OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding

EH033

10

MPDetailMeteringPointCharacteristic skal ikke være oppgitt i melding

EH026

11

MPAddressMeteringPointAddress skal ikke være oppgitt i melding

E86

12

MPPositionMeteringPointGeographicalCoordinate skal ikke være oppgitt i melding

E86

13

MPAddressCadastral skal ikke være oppgitt i melding

E86

14

AnnualPeriodEstimatedMetrics skal ikke være oppgitt i melding

E86

15

MeteringInstallationMeterFacility skal ikke være oppgitt i melding

E86

16

MPTaxationProfile skal ikke være oppgitt i melding

EH028

17

MeasurementDefinition skal ikke være oppgitt i melding

EH029

18

MeteringGridAreaUsedDomainLocation skal ikke være oppgitt i melding

EH064


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.