Skip to main content

BRS-NO-223 - Reversering av deaktivering av målepunkt

Oversikt

Denne prosessen skal kun benyttes hvis feil har oppstått.
Reversering skal normalt kun brukes i forbindelse med feil. Reverseringen vil sette målepunktstatus tilbake til tilstanden før feilen ble introdusert, ingen andre grunndata vil bli endret. Denne reverseringsprosessen skal brukes for å reversere følgende prosesser:

 • BRS-NO-212 Deaktivering av målepunkt

  • Hvis for eksempel deaktivering er registrert på feil målepunkt eller på feil dato.

Når nettselskap eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes «Reversering av deaktivering i målepunkt».
Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-142822.png

Sekvensdiagram

Starttilstand

Sluttbruker eller nettselskap oppdager en feil ved en allerede gjennomført deaktiveringsprosess.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

 • Når nettselskap eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes meldingen «15 - Oppdater grunndata (Reversering av deaktivering av målepunkt)». Opprinnelig prosess identifiseres ved at dato i reverseringsmelding er lik dato for deaktivering.

 • Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser denne med begrunnelse gitt i valideringsreglene.

 • Elhub endrer målepunktstatus tilbake til Aktiv.

  • Ingen andre endringer på grunndata i målepunktet kan sendes inn i denne meldingen

 • Hvis Elhub utleder data på målepunktet, for eksempel verdi for Ekskludert fra avregning på kanalene, sendes informasjon om dette til nettselskapet

 • Hvis reversering blir gjennomført på grunn av feil dato, settes riktig dato for deaktivering gjennom BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata – fra nettselskap.

Kansellering

Kansellering av reverseringen er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Det er ikke mulig å reversere reverseringen, så ved feilreverseringer, må ny deaktiveringsmelding sendes inn. 

Valideringsregler

Validering

Feilkode

1

Målepunktet må være registrert i Elhub

E10

2

Målepunkt må være et avregningspunkt

EH010

3

Målepunktstatus må være Inaktivt

EH042

4

Dato for reversering må være innenfor tidsfristene

EH003

5

Dato for reversering av endring av målepunktstatus må være samme som gyldighetsdato i opprinnelig prosess

EH032

6

Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid

EH032

7

Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er i

E0I

8

Innhentingsmetode må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt

EH026

9

Målernummer må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt

EH027

10

Prioritet må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og Kombinert

EH026

11

Installert effekt må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Produksjon og Kombinert

EH026

12

Effektgrense må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og Kombinert

EH026

13

All avgiftsinformasjon må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og Kombinert

EH028

14

Avlesningsfrekvens må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet

EH026

15

Startdato for avlesningssyklus må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet

EH026

16

Antatt årsforbruk må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet

EH030

17

Målerkonstant må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet

EH027

18

Antall siffer må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform Profilavregnet

EH027

19

Kanal for periodevolum må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Forbruk

 • avregningsform er Profilavregnet

 • målepunktstatus er Aktivt

EH029

20

Kanal for 60 minutters  aktiv energi for forbruk må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Forbruk

 • avregningsform er Intervallavregnet

 • avlesningsoppløsning er 60 minutter

 • målepunktstatus er Aktiv

EH029

21

Følgende kanaler:

 • 60 minutters aktiv energi for forbruk

 • 60 minutters aktiv energi for produksjon

må være spesifiserte for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Kombinert

 • avregningsform er Intervallavregnet

 • avlesningsoppløsning er 60 minutter

 • målepunktstatus er Aktiv

EH029

22

Kanal for 60 minutters aktiv energi for produksjon må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Produksjon

 • avregningsform er Intervallavregnet

 • avlesningsoppløsning er 60 minutter

 • målepunktstatus er Aktivt

EH029

23

Kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Forbruk

 • avregningsform er Intervallavregnet

 • avlesningsoppløsning er 15 minutter

 • målepunktstatus er Aktiv

EH029

24

Kanal for 15 minutters aktiv energi for produksjon må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Produksjon

 • avregningsform er Intervallavregnet

 • avlesningsoppløsning er 15 minutter

 • målepunktstatus er Aktiv

EH029

25

Følgende kanaler:

 • 15 minutters aktiv energi for forbruk

 • 15 minutters aktiv energi for produksjon

må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Kombinert

 • avregningsform er Intervallavregnet

 • avlesningsoppløsning er 15 minutter

 • målepunktstatus er Aktiv

EH029

26

Avlesningsoppløsning må være spesifisert for målepunkter hvor avregningsmetode er Intervallavregnet eller Ikke-avregnet

EH096

27

Nettområdestatus må være Aktiv hvis noen målepunkt innenfor nettområdet har målepunktstatus Aktiv

EH035

28

Anleggsbeskrivelse må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Produksjon eller Kombinert

EH094

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager tilbake - Min

Nettselskap

Elhub

Dagens dato

Antall dager tilbake - Max

Nettselskap

Elhub

Maksimalt 3 år

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Årsak

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Reversert deaktivering

21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

E67 - Kansellering

BRS-NO-223 Reversering av deaktivering av målepunkt

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Reversert deaktivering

37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-223 Reversering av deaktivering av målepunkt

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

endret målepunktdata

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-223 Reversering av deaktivering av målepunkt

Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestUpdateMasterDataMeteringPoint fra Nettilknytningstilbyder til Målepunktadministrator.

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

EH055

2

Document Type = E67

EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-223

EH055

5

EnergyBusinessRole = DDM

EH013

6

Payload

Kun én PayloadMasterDataMPEvent er tillatt oppgitt i melding

EH092

7

PayloadMasterDataMPEvent/Identification skal ikke være oppgitt i melding

EH026

8

StartOfOccurrence må være oppgitt i melding

EH026

9

OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding

EH033

10

MPDetailMeteringPointCharacteristic skal ikke være oppgitt i melding

EH026

11

MPAddressMeteringPointAddress skal ikke være oppgitt i melding

E86

12

MPPositionMeteringPointGeographicalCoordinate skal ikke være oppgitt i melding

E86

13

MPAddressCadastral skal ikke være oppgitt i melding

E86

14

AnnualPeriodEstimatedMetrics skal ikke være oppgitt i melding

E86

15

MeteringInstallationMeterFacility skal ikke være oppgitt i melding

E86

16

MPTaxationProfile skal ikke være oppgitt i melding

EH028

17

MeasurementDefinition skal ikke være oppgitt i melding

EH029

18

MeteringGridAreaUsedDomainLocation skal ikke være oppgitt i melding

EH064

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.