Skip to main content

BRS-NO-132 - Reversering av aktivering i målepunkt

Oversikt

Reversering skal kun brukes i forbindelse med feil. Reverseringen vil sette målepunktstatus tilbake til tilstanden før feilen ble introdusert, ingen andre grunndata vil bli endret. Denne reverseringsprosessen skal brukes for å reversere følgende prosesser:

  • BRS-NO-122 Aktivering i målepunkt

    • Hvis for eksempel aktivering ble registrert i feil målepunktnummer eller på feil dato

Når nettselskap oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes «Reversering av Aktivering i målepunkt». 
Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering til nettselskap eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-142312.png

Sekvensdiagram

Starttilstand

Nettselskap, sluttbruker eller kraftleverandør oppdager en feil ved en allerede gjennomført aktivering. Feilen meldes til nettselskapet.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

  • Når nettselskap oppdager feil ved Aktivering i målepunkt, sendes meldingen «Reversering av Aktivering i målepunkt», og kun hvis dette målepunktet ikke har en aktiv kraftleverandør. Opprinnelig prosess identifiseres ved at dato i reverseringsmelding er lik dato for aktivering.

  • Elhub kontrollerer mottatt melding, bekrefter reversering eller avviser denne med begrunnelser gitt i valideringsreglene under.

  • Elhub endrer målepunktstatus tilbake til Inaktiv.

  • Hvis Elhub utleder data på målepunktet, for eksempel verdi for Ekskludert fra avregning på kanalene, sendes informasjon om dette til nettselskapet

  • Hvis reversering blir gjennomført på grunn av feil dato, settes riktig dato for aktivering gjennom BRS-NO-402: Korrigeringer i grunndata – fra nettselskap.

Kansellering

Kansellering av reverseringen er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Det er ikke mulig å reversere reverseringen, så ved feilreverseringer, må ny aktivering sendes inn.

Valideringsregler

Validering

Feilkode

1

Målepunktet må være registrert i Elhub

E10

2

Målepunkt må være et avregningspunkt

EH010

3

Målepunktstatus må være Aktivt

E81

4

Dato for reversering må være innenfor tidsfristene

EH003

5

Dato for reversering av endring av målepunktstatus må være samme som gyldighetsdato i opprinnelig prosess

EH032

6

Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid

EH032

7

Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er i

E0I

8

Målepunktstatus må være Aktivt for de perioder målepunktet har kraftkontrakter

EH017

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager tilbake (eventuelt frem) - Min

Nettselskap

Elhub

Dato for aktivering

Antall dager tilbake - Max

Nettselskap

Elhub

Maksimalt 3 år

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Reversert åpning/ aktivering

21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

E67 - Kansellering

BRS-NO-132 Reversering av aktivering i målepunkt

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Reversert åpning/ aktivering

37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-132 Reversering av aktivering i målepunkt

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

endret målepunktdata

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-132 Reversering av aktivering i målepunkt

Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestUpdateMasterDataMeteringPoint fra Nettilknytningstilbyder til Målepunktadministrator.

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

EH055

2

Document Type = E67

EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-132

EH055

5

EnergyBusinessRole = DDM

EH013

6

Payload

Kun én PayloadMasterDataMPEvent er tillatt oppgitt i melding

EH092

7

PayloadMasterDataMPEvent/Identification skal ikke være oppgitt i melding

EH026

8

StartOfOccurrence må være oppgitt i melding

EH026

9

OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding

EH033

10

MPDetailMeteringPointCharacteristic skal ikke være oppgitt i melding

EH026

11

MPAddressMeteringPointAddress skal ikke være oppgitt i melding

E86

12

MPPositionMeteringPointGeographicalCoordinate skal ikke være oppgitt i melding

E86

13

MPAddressCadastral skal ikke være oppgitt i melding

E86

14

AnnualPeriodEstimatedMetrics skal ikke være oppgitt i melding

E86

15

MeteringInstallationMeterFacility skal ikke være oppgitt i melding

E86

16

MPTaxationProfile skal ikke være oppgitt i melding

EH028

17

MeasurementDefinition skal ikke være oppgitt i melding

EH029

18

MeteringGridAreaUsedDomainLocation skal ikke være oppgitt i melding

EH064

Ingen endringer på grunndata i målepunktet kan sendes inn i denne meldingen. Målepunktstatus settes automatisk til Inaktivt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.