Skip to main content

Beregning av endelig nettap

Endelig nettap

Nettapet er motposten i avviksoppgjøret. Nettapet justeres inn mot reelt tap hver måned etter avviksoppgjøret. Tapet i et intervallavregnet nettområde vil ha god kvalitet allerede ved D+5. Tapet i et profilavregnet nettområde vil ha forbedret kvalitet etter én måned og tapet vil være nær reelt etter 1 år, da alle profilavregnede målepunkter skal avleses minst en gang i året. Endelig profilavregnet forbruk for nettområdet vil dermed foreligge årlig.

Finansiell delta endringer i tapet skjer som en del av det månedlige avviksoppjøret, og kan følges opp i Elhub Aktørportal. Dermed fører ikke Endelig nettapsberegning til et finansielt oppgjør, kun en avstemming med intervalloppløsning.

Etter 1, 2 og 3 år fra bruksdøgnet beregnes det endelige nettap på følgende måte:

Dermed kan man kontrollere at alle endringene i nettap er tatt med i avviksoppgjøret, og hvor stor andel av det profilavregnede forbruket som ikke er avlest enda. Resultet tilgjengeliggjøres i Elhub Web Portal. En kan i tillegg spørre etter de nye tapsseriene med BRS-NO-324 - Spørring avregningsgrunnlag. Det er kun siste versjon som returneres i svarmeldingen.

Tilgjengeliggjøring av resultater

Elhub Aktørportal

Tilgjengelig aggregeringsoppløsning

i GUI

Tilgjengelig aggregeringsoppløsning

i rapport

Nettap_endelig

Per bruksdøgn per nettområde

Per intervall per nettområde

BRS-NO-324 - Spørring avregningsgrunnlag

Mottaker

Aggregeringsoppløsning

Aggregeringskoder

Enhetsoppløsning

Endelig nettap

Kraftleverandør for nettap
Balanseansvarlig
Netteier

kWh per intervall

LS02

kWh med 3 desimaler og NOK med 2 desimaler

Avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Endelig tap fra profilavregnet forbruk uten kontrakt

Kraftleverandør for nettap
Netteier

kWh per intervall

LS06

kWh med 3 desimaler og NOK med 2 desimaler

Avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Endelig tap fra 6015-transformert forbruk uten kontrakt

Kraftleverandør for nettap
Netteier

kWh per intervall

LS07

kWh med 3 desimaler og NOK med 2 desimaler

Avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

Endelig tap som intervallavregnet forbruk uten kontrakt (ekskl. 6015 forbruk)

Kraftleverandør for nettap
Netteier

kWh per intervall

LS08

kWh med 3 desimaler og NOK med 2 desimaler

Avrundet fra beregningsoppløsningen på 6 desimaler

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.