Skip to main content

Valideringer for balanseavregning blir konfigurerbare per nettområde

Denne endringen kommer etter 15 minutters balanseavregningen og blir fulgt opp i EI-932 her: Forbedringssaker under arbeid - Brukerforum (elhub.no)

Med 15-minutters balanseavregning vil vi oppdatere valideringsreglene til balanseavregningen, og rammeverket for dette. Vi ser allerede i dag at nettområdene i Norge er for forskjellige til at det er mulig å lage gode nasjonale valideringsregler, og vi vil derfor gjøre disse reglene konfigurerbare per nettområde. En Elhub operatør vil kunne endre alle valideringene per nettområde. Vi åpner også delvis for at netteierne selv skal kunne endre hvilke grenser de vil at deres nettområder skal bli flagget i balanseavregningen for, og hvilke valideringer de vil at skal kjøre for deres nettområder. Under er en liste over de valideringsreglene som kommer til å være gjeldene fra vi tar i bruk koden for 15 minutters avregning. Det kan komme endringer i standardverdiene og hvilke regler netteierne har lov til å oppdatere. Tilstanden etter valideringsfeil har 3 alvorlighetsgrader. "Feilet" betyr at en må rette feilen før en kan kjøre beregningen. "På vent" betyr at en manuelt må følge opp og gjøre en vurdering. "Advarsel" er kun til informasjon. 

NavnBeskrivelseGrenseverdiTilstand etter valideringsfeilVil nettselskapet selv kunne endre grenseverdi?Står valideringen på som standard?Kan nettselskapet selv velge bort valideringen?
Tapskonstanter mangler

Hvis nettområdet mangler tapskonstanter. 

-FeiletNeiJaNei
Negativt tap

Hvis tapet etter beregning med sesongjustert forventet JIP er lavere enn grenseverdien

Tap mindre enn -200 kWhPå ventNeiJaNei
Høyt tap

Hvis tapet er større en  X % av brutto innmating og samtidig større enn Y KWH. 

Tap > 12%

Tap > 500 KWH

På ventNeiJaNei

For stor endring av estimert årsforbruk for profilavregnede målepunkt

Hvis totalt estimert årsforbruk for de profilavregnede målpunktene endrer seg mer enn X % fra foregående bruksdag, i nettområder med mer enn Y antall målepunkt

Endring i totalt estimert årsforbruk > 30%I nettområder med mer enn 100 profilavregnede målepunktAdvarselNeiJaNei

For stor endring i daglig innmating

Hvis innmatingen endrer seg mer enn X % fra foregående bruksdag

mer enn 20% forskjelligAdvarselJaJaJa

For stor endring i daglig 15 minutters justert innmating

Hvis innmatingen minus 15 minutters forbruk minus beregnet tap endrer seg mer enn X % fra foregående bruksdag

mer enn 20% forskjelligAdvarselJaNeiJa

For stor endring i daglig 6015 forbruk

Hvis sum profilert timeavlest forbruk (6015) endrer seg mer enn X % fra foregående bruksdag

mer enn 20% forskjelligAdvarselJaNeiJa

For stor endring i daglig umålt forbruk

Hvis tilgjengelig forbruk for profilavregnede målepunkt endrer seg mer enn X % fra foregående bruksdag, i nettområder med mer enn Y antall målepunkt

mer enn 500% forskjellig I nettområder med mer enn 1 profilavregnet målepunktPå ventJaJaJa
Manglende utvekslingsverdier

Hvis det mangler verdier for et eller flere av utvekslingspunktene.

Mangler for mer enn intervallerPå ventNeiJaNei
Manglende verdier for stor produksjonHvis det mangler verdier for et eller flere av målepunktene med stor produksjon. (plusskunder tas ikke med)Mangler for mer enn intervallerPå ventNeiJaNei
Stor andel estimert produksjon

Hvis andel estimert produksjon overstiger grenseverdien

mer enn 20% estimert produksjon KWH

AdvarselJaNeiJa
Stor andel estimert forbruk

Hvis andel estimert forbruk overstiger grenseverdien. Inkluderer 15 minutters forbruk og timeavlest forbruk

mer enn 20% estimert forbruk KWH

AdvarselJaNeiJa
Stor andel estimert utveksling

Hvis andel estimert utveksling overstiger grenseverdien. Sjekkes per utveksling per retning.

mer enn 20% estimert utveksling KWH

AdvarselJaJaJa
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.