Skip to main content

Utvidede kriterier for spørringer på måleverdier

Denne endringen kommer etter 15 minutters balanseavregningen og blir fulgt opp i EI-NNN her: Forbedringssaker under arbeid - Brukerforum (elhub.no)


Med flere typer måleverdier som følge av 15 minutters oppløsning økes antall valg i "BRS-NO-315 - Spørring måleverdier". Hver spørrekode (BIM: QueryTypeCode) spesifiserer et sett med måleverdier det spørres om. Hensikten er at det er lettere å filtrere ut måleverdier en ikke har behov for i spørringene.

Spørrekoder

Nye spørrekoder i fet skrift.

Data spurt etter 

Oppløsning - Registrert

Periodevolum og standerMVVR
Reaktive måleverdierMVRR
Ikke-avregnede aktive måleverdier MVNR

Aktive måleverdier (ikke 6015-transformerte og reaktive måleverdier)

MVSR

6015-transformerte måleverdier

MVTR
Alle måleverdier (6015-transformerte inkludert i MVAR)MVAR
Periodevolum og stander MVRV

Endringer i BRSer

BRS

Endringer

BRS-NO-315 - Spørring måleverdier
 • Nye spørrekoder legges til
 • Flere filtreringsmuligheter i spørringene 

Endringer til BIM meldinger

BIM meldinger

Endringer

NotifyValidatedDataForBillingEnergy

 • Nye spørrekoder
  • MVVR
  • MVRR
  • MVNR
  • MVSR
  • MVTR
  • MVAR
RequestDataFromElhub
 • Nye spørrekoder
  • MVVR
  • MVRR
  • MVNR
  • MVSR
  • MVTR
  • MVAR
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.