Skip to main content

Flere alternativer for måleverdiabonnement

Denne endringen kommer etter 15 minutters balanseavregningen og blir fulgt opp i EI-951 her: Forbedringssaker under arbeid - Brukerforum (elhub.no)

Ettersom Elhub vil motta måleverdier i 15- og 60-minutters oppløsning vil det være endringer i abonnementsalternativene. Hensikten er at markedsaktørene skal ha nye valg mellom måleverdier i 15- eller 60-minutters oppløsning, avregnede eller ikke-avregnede måleverdier og aktive eller reaktive måleverdier.

Nye abonnement:

Abonnementstype

Beskrivelse

Avregnede måleverdier for aktiv energiAlle avregnede måleverdiserier på aktive kanaler. Baseres på flagget ekskluder fra avregning (ja/nei) på hver kanal
Ikke-avregnede aktive måleverdierMåleverdier på ikke-avregnede aktive kanaler for måleverdiserier.  Baseres på flagget ekskluder fra avregning (ja/nei) på hver kanal
Måleverdier for reaktiv effektMåleverdier på reaktive kanaler. Reaktive kanaler er alltid ikke-avregnede i Elhub men distribueres dersom dette er valgt 
6015-transformerte måleverdier15-minutters måleverdiserier laget av Elhub for avregnede 60-minutts forbrukskanaler når balanseavregningsgrunnlaget lages med 15-minuttersoppløsning 


Endringer i BRSer

BRS

Endringer

BRS-NO-312 - Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt
  • Måleverdier kan distribueres i 15-minutters format
  • Måleverdier for ikke-avregnede kanaler kan distribueres
BRS-NO-313 - Oversendelse av volumserier for målepunkt
  • Måleverdier kan distribueres i 15-minutters format
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.