Skip to main content

Distribusjon av 6015-transformerte måleverdier

Denne endringen kommer etter 15 minutters balanseavregningen og blir fulgt opp i EI-949 her: Forbedringssaker under arbeid - Brukerforum (elhub.no)

Mange målepunkt vil fremdeles rapporteres på 60-minutters oppløsning, 60-minutters måleverdier vil transformeres til 15-minutters oppløsning for beregningen av grunnlag for balanseavregning i Elhub. For forbruksmålepunkt vil de transformerte 15-minutters måleverdiene distribueres til de aktørene som ønsker det. Hvilke måleverdier som distribueres bestemmes av måleverdiabonnementene aktøren har satt opp. For produksjonsmålepunkt vil de transformerte måleverdiene kun brukes i balanseavregningsgrunnlagjobben.

Måleverdiene vil distribueres gjennom en ny og egen BRS. Det er fordi 6015-transformerte måleverdier skiller seg fra måleverdier sendt inn og distribuert i BRS-NO-313, og FPPCer laget av Elhub og distribuert i BRS-NO-322 De er generert av Elhub men utregnet på en annen måte enn FPPCene. Ved at de distribueres i en egen BRS er det ikke tvil om hvilke type måleverdier det er. Måleverdiene vil være tilgjengelige i Elhub Aktørportal og Elhub Min Side.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.