Introduksjon

Sist oppdatert 2021-06-16 10:42


15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen skal bli innført i Elhub fra om med den 22. mai 2023. For å kunne gjennomføre dette kreves det endringer i Elhub, og systemene til markedsaktørene som er knyttet opp til Elhub. 


Denne siden viser en oversikt over alle endringene som kommer i forbindelse med innføringen av 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen i Elhub. Informasjonen er ment å være tilstrekkelig for å kunne starte utviklingen for støtte av disse endringene som kommer. Oppdatering av selve markedsdokumentasjonen under Elhub Edielstandard vil komme på plass i løpet av høsten 2021.


Elhub skal kunne motta og distribuere 15 minutter måleverdier fra slutten av november 2022. Hovedandelen av endringene som kommer blir idriftsatt i "Fase 1" som har samme dato . Overgangen til 15 minutter balanseavregning skjer 22. mai 2023. Endringer forbundet med balanseavregningen blir idriftsatt i "Fase 2". Informasjon om hele tidsplanen finnes under Tidsplan.

Det er også endringer som ikke blir tatt med i verken Fase 1 eller Fase 2. Disse endringene kommer en gang etter 22. mai 2023 og vil bli fulgt opp som normale forbedringssaker (EI-saker) gjennom "Brukerfora" i Elhub.


Noen av endringsforslagene som har blitt diskutert tidligere er fjernet av ulike grunner. Disse blir ikke med i 15 minutter prosjektet og blir ikke arbeidet videre med:

  • Oppfølging av målepunkter som ifølge forskrift skal måles med 15 minutters oppløsning (VoltageLevel)
  • Flytting av informasjon om pumpeforbruk fra Balanseavregningsoversikt til Elsertifikatrapportering til NECS


Ved spørsmål ta kontakt med Elhub på post@elhub.no eller +47 23 90 30 40.