Bakgrunn

Sist oppdatert 2021-06-09 12:52

I Electricity Balancing Guideline (EBGL) er det spesifisert at alle EU-land skal gå over til 15-min balanseavregning1

Som en del av et felles nordisk kraftmarked er det gjennom Nordic Balancing Model (NBM) foreslått at de nordiske landene skal avregnes på 15 minutter fra Q2 20232Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) sendte ut forslag til løsning og tidsplan for innføring av 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen på høring 14. april 2020. Innspill og forslag angående innføring av 15 minutters balanseavregning ble sendt til Olje- og energidepartementet (OED) i januar 2021. Forskriftsendringene som ble anbefalt av RME inkluderer ikke alle endringer som er nødvendige for gjennomføring av 15 minutter tidsoppløsning i balanseavregningen. RME vil komme med forslag for disse nødvendige forskriftsendringer3Elhub har allerede begynt utviklingen mot 15 minutter balanseavregning da dette er nødvendig for å bli klar til tidsfristen som er satt at NBM og anbefalt av RME. Alle aktører som er knyttet opp mot Elhub burde også begynne med nødvendig systemutvikling for å sikre at tidsfristene blir møtt.

Hovedendringene som kommer med overgangen til 15 minutter balanseavregning er:

  • All produksjon skal rapporteres på kvartersoppløsning
    • Plusskunder har fått unntak
  • All utveksling skal rapporteres på kvartersoppløsning
  • Forbruk med tilkobling på over 1000 V skal rapporteres på kvartersoppløsning
  • Næringskunder skal ha muligheten til å rapportere på kvartersoppløsning
Referanser

  1. EUR-Lex: COMMISSION REGULATION (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing (Text with EEA relevance) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.312.01.0006.01.ENG&toc=OJ:L:2017:312:TOC
  2. Nordic Balancing Model: 15 min Imbalance Settlement Period - https://nordicbalancingmodel.net/roadmap-and-projects/15-min-time-resolution/
  3. NVE: Høring: Modell for innføring av 15 minutters balanseavregning samt forslag til nye funksjonskrav og krav til sikkerhet for AMS - https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/horing-modell-for-innforing-av-15-minutters-balanseavregning-samt-forslag-til-nye-funksjonskrav-og-krav-til-sikkerhet-for-ams/
  4. NVE: Innspill til innføring av 15 minutters balanseavregning og oppdaterte krav for AMS sendt til Olje- og energidepartementet - https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/innspill-til-innforing-av-15-minutters-balanseavregning-og-oppdaterte-krav-for-ams-sendt-til-olje-og-energidepartementet/