BRS-NO-317 - Oppdatering av antatt årsforbruk

Sist oppdatert 2019-12-12 12:47

Oversikt

Use Case: Oppdatering av antatt årsforbruk

Nettselskapet initierer brukstilfellet Oppdatering av antatt årsforbruk ved å sende inn et antatt årsforbruk til Elhub for et målepunkt.
Etter innsending av periodevolum (BRS-NO-312 Oppdatering av måleverdier for profilavregnede målepunkt) kan det være behov for å oppdatere antatt årsforbruk. For timeavregnede målepunkt bør også antatt årsforbruk som benyttes i VEE sendes inn. Gjeldene forskrift setter krav til oppdatering av årsforbruk for alle målepunkt minst 4 ganger i året. Det er også forventet at en oppdaterer antatt årsforbruk ved visse markedsprosesser:

 • BRS-NO-102 Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid
 • BRS-NO-103 Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid
 • BRS-NO-123 Oppstart i målepunkt - innflytting

Elhub sjekker antatt årsforbruk, og merker de endringene som vil kunne forrykke kraftleverandørens andel i balanseavregningen. Endringen vil effektueres, men de mistenkelige verdiene vil vises i et oppfølgingsbilde i Elhub portalen. Det forventes at nettselskapet følger opp disse. 

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvens: Oppdatering av antatt årsforbruk.

Prosessforløp

 • Nettselskap sender melding med oppdatert antatt årsforbruk til Elhub. Ved masseoppdateringen bør flere målepunkt grupperes i henhold til gjeldende tekniske beskrivelse i BIM/EMIF
 • Elhub endrer antatt årsforbruk og informerer kraftleverandøren
  • Meldingen inneholder kun de felter som er fylt ut av nettselskapet i melding til Elhub
 • Endringen tas umiddelbart i bruk i alle fremtidige beregninger for de profilavregnede målepunkt. Hvis en manuell endring er ment for en sluttbruker som har flyttet ut de siste 5 kalenderdager, eller endringen kun gjelder en sluttbruker som skal flytte inn i målepunktet, må gyldighetsdato settes riktig i forhold til flyttedato.
  • Gyldighetsdato lengre tilbake enn 5 dager, vil ikke ha noen praktisk effekt, og bør derfor unngås. Det skal kun sendes med dato frem i tid hvis det gjelder en allerede registrert innflytting
  • Dersom gyldighetsdato ikke inkluderes i meldingen settes mottaksdato som gyldighetsdato
 • Elhub sjekker antatt årsforbruk, og merker de endringene som vil kunne forrykke kraftleverandørens andel i balanseavregningen. Endringen vil effektueres, men de mistenkelige verdiene vil vises i et oppfølgingsbilde i portalen. Det forventes at nettselskapet følger opp disse
 • Dersom nettselskapet sender mer enn én BRS-NO-317 per målepunkt per dag vil den sist behandlede være gjeldende
  • Hvilket antatt årsforbruk som blir gjeldende er dermed tilfeldig 
  • Det bør unngås å sende flere BRS-NO-317 per dag for samme målepunkt, både i samme og i separate meldinger

Valideringsregler

#

Validering

Feilkode

1Målepunktet må være registrert i ElhubE10
2Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er iEH054
3Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tidEH032

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Årsforbruk

21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-317 - Oppdatering av antatt årsforbruk

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Endret MP data

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-317 - Oppdatering av antatt årsforbruk