Sjekkliste for nettselskaper

Sist oppdatert 2019-02-25 10:50

Overview

Purpose

Hensikten med denne sjekklisten er å sikre at aktøren følger opp tilbakemeldinger fra migreringsverktøyet angående datakvalitet, og retter opp eventuelle feil i både eget system og i Elhub. I tillegg gir sjekklisten en oversikt over hvordan man kvalitetssikrer dataene som migreres til Elhub gjennom Elhub Web Portal.

Audience

Denne sjekklisten er ment for nettselskaper.

Procedure


Stegnr.StegBeskrivelseLink til mer informasjonHvordan rette opp
Feilretting i henhold til NCF-filer
1.1Logg inn i migreringsverktøyet DAMKapittel 3.1 Pålogging i "Veileder i bruk av DAM".https://elhub.no/documents/2018/04/veileder-i-bruk-av-dam-v1-1.pdf/
1.2Last ned NCF-filer fra DAMKapittel 3.5 Uthenting av avviksfiler i "Veileder i bruk av DAM"Se over
1.3Finn feil i NCF-filerKapittel 3.6 Feilsøking "Veileder i bruk av DAM"Se over
1.4Rett feilKapittel 3.7 Hvordan rette feil "Veileder i bruk av DAM"Se over

Rett opp i eget system og last opp til DAM ved neste migreringsuttrekk. Merk at ved avvik i data mellom krafleverandør og nettselskap, er det data fra nettselskap som blir lastet inn til Elhub.

Etter siste migrering før Go Live, kan man ikke lenger laste opp data gjennom migreringsfiler til Elhub. Feil skal allikevel rettes i aktørens system.

Det opprettes en egen prosess for oppretting av målepunkter i Elhub, som skulle vært migrert. Mer informasjon finnes her.

Feilretting i henhold til rapport "Oversikt over feil registrert per målepunkt"
2.1Logg inn i migreringsverktøyet DAMKapittel 3.1 Pålogging i "Veileder i bruk av DAM".https://elhub.no/documents/2018/04/veileder-i-bruk-av-dam-v1-1.pdf/
2.2Last ned rapporten "Oversikt over feil registrert per målepunkt"Følg link til mer informasjon.https://elhub.no/datamigrering/dam/nedlastbare-rapporter/
2.3Rett feilGå gjennom listen målepunkt for målepunkt og rett feilSe over

Rett opp i eget system og last opp til DAM ved neste migreringsuttrekk. Merk at ved avvik i data mellom krafleverandør og nettselskap, er det data fra nettselskap som blir lastet inn til Elhub.

Etter siste migrering før Go Live, kan man ikke lenger laste opp data gjennom migreringsfiler til Elhub. Feil skal allikevel rettes i aktørens system.

Det opprettes en egen prosess for oppretting av målepunkter i Elhub, som skulle vært migrert. Mer informasjon finnes her.

Feilretting i henhold til manuell gjennomgang av data
3.1Nettselskapet sjekker at det ligger korrekt organisasjonsnummer, GLN-nr og MGA-ID i Elhub Web Portal

Logg inn i Elhub Web Portal og sjekk informasjon


Link til brukermanual for Elhub Web Portal Hvis feil: rapporter til post@elhub.no.
3.2

Nettselskapet sjekker at det ligger korrekt fysisk avsender/GLN for hver rolle, DDM, DDE, MDR

Sjekk informasjon i Elhub Web Portal

Link til brukermanual for Elhub Web Portal

Link til brukermanual for Edielportalen.

Endre under Ediel-adressering i Edielportalen. www.ediel.no

3.2.1Nettselskapet sjekker at de er gitt nødvendige områdeautorisasjoner i andres MGA de eventuelt skal sende inn måleverdier tilSjekk informasjon i Elhub Web Portal Link til brukermanual for Elhub Web PortalTa kontakt med netteier i relevant MGA og be de registrere områdeautorisasjon for dere.
3.3Sjekk nabonettområder per MGA

Sjekk informasjon i Elhub Web Portal

Link til brukermanual for Elhub Web Portal

Hvis feil: rapporter til post@elhub.no

3.4Sjekk balanseansvarlige per MGA

Sjekk informasjon i Elhub Web Portal

Dette er kun informasjon til netteier.

Link til brukermanual for Elhub Web Portal

Hvis feil: Kraftleverandør eller balanseansvarlig må selv korrigere dette hos eSett.

3.5Legg inn eventuelle områdeautorisasjoner per MGA

Sjekk informasjon i Elhub Web Portal

Dersom nettselskapet har satt ut måleverdiinnsamlingen til et annet selskap må dette registreres i Elhub:

"Tjenestetilbyder" som er juridisk avsender til Elhub (i rollen BSP) f.eks. Smarhub, Valider eller Embriq må da gis områdeautorisasjon i aktuelle MGA.

Tilsvarende gjelder om et annet nettselskap sender inn måleverdier for MPID i MGAet, legg da til områdeautorisasjon for aktuell "Netteier".

Link til brukermanual for Elhub Web Portal


Legg til i Elhub Web Portal
3.6Hent ut liste fra eget system over alle utvekslingspunkter, produksjonspunkter, plusspunkter og forbrukspunkterFølg punktene 3.6.1 til 3.6.5 under

3.6.1Undersøk utvekslingspunkt i Elhub Web Portal per MGA
 • Sjekk at alle utvekslingspunktene er registrert i Elhub
 • Sjekk at utvekslingspunktene som tilgrensende nett er rapporteringsansvarlige for ligger inne i Elhub
 • Ta stikkprøver på utvekslingspunkt registrert i Elhub.
 • Sjekk at alle parametre for utvekslingspunkt er identiske med hvordan de er registrert i eget system, inkludert:
  • Netteier
  • Møter nettområde
  • Status
Link til brukermanual for Elhub Web Portal Hvis feil: rapporter til post@elhub.no
3.6.1.1Opprette utvekslingspunkt i Elhub Web Portal

Om det mangler utvekslingspunkt i Elhub eller kommer nye utvekslingspunkt som skal inn i Elhub, skal nettselskapet opprette dette.

Nettselskapet oppretter utvekslingspunktet mot det riktige nabonettområde, og varsler deretter Elhub for få få det aktivert.

Link til brukermanual for Elhub Web Portal

Opprett utvekslingspunkt i Elhub Web Portal

Rapporter deretter til post@elhub.no for å få det aktivert

3.6.2Undersøk produksjonspunkt i Elhub Web Portal per MGA
 • Sjekk at alle produksjonspunktene er registrert i Elhub.
 • Ta stikkprøver på produksjonspunkt registrert i Elhub.
 • Sjekk at alle parametre for produksjonspunkt er identiske med hvordan de er registrert i eget system, inkludert:
  • Status
  • Kraftkontrakt
Link til brukermanual for Elhub Web Portal Kan endres via KIS-system i Elhub oppstartsuke etter at man har åpnet for grunndataoppdateringer.
3.6.3Undersøk plusspunkt i Elhub Web Portal per MGA
 • Sjekk at alle plusspunktene er registrert i Elhub.
 • Ta stikkprøver på plusspunkt registrert i Elhub.
 • Sjekk at alle parametre for plusspunktene er identiske med hvordan de er registrert i eget system, inkludert:
  • Kraftkontrakt
  • Status
Link til brukermanual for Elhub Web Portal Kan endres via KIS-system i Elhub oppstartsuke etter at man har åpnet for grunndataoppdateringer.
3.6.4Undersøk forbrukspunkt i Elhub Web Portal per MGA
 • Sjekk at antall forbrukspunkt er korrekt i Elhub.
 • Ta stikkprøver på forbrukspunkt registrert i Elhub.
 • Sjekk at alle parametre for forbrukspunktene er identiske med hvordan de er registrert i eget system, inkludert:
  • Status
Link til brukermanual for Elhub Web Portal

Dersom det er avvik i antall målepunkter i Elhub og aktørens system, må man hente ut en rapport over alle målepunktene fra Elhub og identifisere avvikene. Denne oppgaven forutsetter at man har verktøy som gjør det mulig å identifisere avvikene.

Kan endres via KIS-system i Elhub oppstartsuke etter at man har åpnet for grunndataoppdateringer.

3.6.5Undersøk tilknytningspunkt i Elhub Web Portal per subnett
 • Sjekk at alle tilknytningspunktene er registrert i Elhub. Merk at dette er relevant for veldig få nettselskaper, kun de som håndterer subnett. Et tilknytningspunkt vil typisk være et punkt som representerer et helt kjøpesenter, der det for nettselskapet som operer kjøpesenteret vil fungere som et "utvekslingspunkt" mens det for nettselskapet som opererer det "ytre" nettområdet vil fungere som et "forbrukspunkt". Det er i dette tilfellet nettselskapet som opererer kjøpesenteret som er ansvarlig for å sjekke at dette er registrert riktig i Elhub.
 • Sjekk at alle parametre for utvekslingspunkt er identiske med hvordan de er registrert i eget system, inkludert:
  • Netteier
  • Møter nettområde
  • Status
Link til brukermanual for Elhub Web Portal Hvis feil: rapporter til post@elhub.no
3.6.6Undersøk forbrukspunkt i Elhub Web Portal per subnett

Som 3.6.5 gjelder dette kun nettselskap som håndterer subnett.

 • Sjekk at antall forbrukspunkt er korrekt i Elhub.
 • Ta stikkprøver på forbrukspunkt registrert i Elhub.
 • Sjekk at alle parametre for forbrukspunktene er identiske med hvordan de er registrert i eget system, inkludert:
  • Status
Link til brukermanual for Elhub Web Portal

Dersom det er avvik i antall målepunkter i Elhub og aktørens system, må man hente ut en rapport over alle målepunktene fra Elhub og identifisere avvikene. Denne oppgaven forutsetter at man har verktøy som gjør det mulig å identifisere avvikene.

3.7Manglende målepunkt eller målepunkt uten kontrakt

Når kraftleverandører gjennomgår sine sjekklister, kan det være at de ikke finner MPID de skulle hatt kraftkontrakten på. Da har de blitt bedt om å ta kontakt med nettselskap for å bli enige om hva som er situasjonen. Om det viser seg at kraftleverandøren skulle stått med kraftkontrakt og dette ikke er registrert i Elhub, kan nettselskapet rette opp i dette ved å sende målepunktene til Elhub.


Link til manual for oppretting av manglende målepunkter eller målepunkt uten kontrakt.


Konfigurering i Elhub Web Portal
4.1Konfigurer Nettapsparametre per MGA
 • Sett beregningsmetode
  • Stor JIP: Tap / JIP < 20% → Sett gyldig fra-dato og tapskonstant og tomgangstap (benevning: tapskonstant: "1/kWh" og tomgangstap: "kWh")
  • Liten JIP: Tap / JIP > 30% → Sett gyldig fra-dato og tapskonstant og tomgangstap (benevning: tapskonstant: "1/kWh" og tomgangstap: "kWh")
  • Ikke profilert - Kun timesmålte punkter → Sett gyldig fra-dato
   • MGA vil da automatisk settes til "med tap". Om MGA skal være uten tap må dette registreres av Elhub Operatør (Med tap, eller uten tap defineres av netteier, men det er kun spesielle nett som er uten tap, er du i tvil huk av for "tap")
 • MGA med stor eller liten JIP kan kjøre en test for å la Elhub beregne forslag til nettapsparametre
  • Velg da et bruksdøgn det er migrert spesialserier for, og "kjør test".
  • Deretter legges parametrene inn med gyldighet fra maks 13 dager tilbake i tid

Tapskonstant og tomgangstap skal beregnes ut i fra nettstrukturen, om du er usikker på hvordan, hør med en venn eller nabo.

Er du fortsatt i tvil kan du sende følgende tidsserier til post@elhub.no, så skal vi bistå i å beregne det for dere:

 • Tap time for time for hele 2017
 • Netto innmating (Utveksling inn - utveksling ut + produksjon) time for time hele 2017

Link til mer informasjon om nettapsparametre og nettapsberegningsmetode

Link til brukermanual for Elhub Web Portal


4.2Konfigurer abonnement for måleverdier
 • Huk av for de abonnement du ønsker å motta måleverdier fra Elhub for:
  • Intervallvolum - BRS-NO-313
  • Endelig PPC og FPC - BRS-NO-322 og BRS-NO-312
  • PPC - BRS-NO-322
  • Periodevolum og stander - BRS-NO-312
Link til brukermanual for Elhub Web Portal