Sjekkliste for kraftleverandør (inkl. regulert kraftleverandør)

Sist oppdatert 2019-02-25 10:50

Overview

Purpose

Hensikten med denne sjekklisten er å sikre at aktøren følger opp tilbakemeldinger fra migreringsverktøyet angående datakvalitet, og retter opp eventuelle feil i både eget system og i Elhub. I tillegg gir sjekklisten en oversikt over hvordan man kvalitetssikrer dataene som migreres til Elhub gjennom Elhub Web Portal.

Audience

Denne sjekklisten er ment for kraftleverandører (inkl. regulert kraftleverandør).

Procedure

Stegnr.StegBeskrivelseLink til mer informasjonHvordan rette opp
Feilretting i henhold til NCF-filer
1.1Logg inn i migreringsverktøyet DAMKapittel 3.1 Pålogging i "Veileder i bruk av DAM".https://elhub.no/documents/2018/04/veileder-i-bruk-av-dam-v1-1.pdf/
1.2Last ned NCF-filer fra DAMKapittel 3.5 Uthenting av avviksfiler i "Veileder i bruk av DAM"Se over
1.3Finn feil i NCF-filerKapittel 3.6 Feilsøking "Veileder i bruk av DAM"

Se over

Vær spesielt oppmerksom på at noen, ytterst få, målepunkter, kan ha endret avregningsform til timesmålte. Disse skal i så fall korrigeres i kraftleverandørens system.


1.4Rett feilKapittel 3.7 Hvordan rette feil "Veileder i bruk av DAM"Se over

Rett opp i eget system og last opp til DAM ved neste migreringsuttrekk. Merk at ved avvik i data mellom kraftleverandør og nettselskap, er det data fra nettselskap som blir lastet inn til Elhub. Ta kontakt med nettselskap for å bli enige om hva som er riktig ved avvik.

Etter siste migrering før Go Live, kan man ikke lenger laste opp data gjennom migreringsfiler til Elhub. Feil skal allikevel rettes i aktørens system.

Dersom man mener det er feil i Elhub må man ta kontakt med nettselskapet som er ansvarlig for å rette opp i Elhub.

Feilretting i henhold til rapport "Oversikt over feil registrert per målepunkt"
2.1Logg inn i migreringsverktøyet DAMKapittel 3.1 Pålogging i "Veileder i bruk av DAM".https://elhub.no/documents/2018/04/veileder-i-bruk-av-dam-v1-1.pdf/
2.2Last ned rapporten "Oversikt over feil registrert per målepunkt"Følg link til mer informasjon.https://elhub.no/test-og-migrering/datamigrering/dam/nedlastbare-rapporter/
2.3Rett feilGå gjennom listen målepunkt for målepunkt og rett feilSe over

Rett opp i eget system og last opp til DAM ved neste migreringsuttrekk. Merk at ved avvik i data mellom kraftleverandør og nettselskap, er det data fra nettselskap som blir lastet inn til Elhub. Ta kontakt med nettselskap for å bli enige om hva som er riktig ved avvik.

Etter siste migrering før Go Live, kan man ikke lenger laste opp data gjennom migreringsfiler til Elhub. Feil skal allikevel rettes i aktørens system.

Feilretting i henhold til manuell gjennomgang av data
3.1Kraftleverandør og Regulert kraftleverandør sjekker at det ligger korrekt organisasjonsnummer, GLN-nr i Elhub Web PortalLogg inn i Elhub Web Portal og sjekk informasjon 

Link til brukermanual for Elhub Web Portal


Hvis feil: Rapporter til post@elhub.no.
3.2

Kraftleverandør sjekker at det ligger korrekt fysisk avsender/GLN for rollen DDQ og Regulert kraftleverandør sjekker for rollene SLR (BSL)

Sjekk informasjon i Elhub Web Portal

Link til brukermanual for Elhub Web Portal

Link til brukermanual for Edielportalen

Endre under Ediel-adressering i Edielportalen. www.ediel.no

3.3

Sjekk at dere har riktig balanseansvarlig og gyldig kontrakt i de MGA/nettområder hvor dere har kunder.

Sjekk informasjon i Elhub Web Portal 


Link til brukermanual for Elhub Web Portal 

Hvis feil: Rapporter til post@elhub.no.

Det er fullt mulig å ha flere balanseavtaler hvor man ikke har kunder. Netteier kan i eSett velge balanseavtaler i «Norway» og kraftaktøren vil da automatisk få opp alle MGAer i Norge.


3.4Sjekk at deres kunde portefølje med totale målepunkt migrert inn i Elhub er konsistent med eget KIS-system

Sjekk informasjon i Elhub Web Portal 


Link til brukermanual for Elhub Web Portal Hvis feil: Rapporter til post@elhub.no.
3.5

Leveringspliktig kraftleverandør (SLR) sjekker at alle forbruksmålepunktene som ligger på leveringsplikt ligger registrert under den regulerte kraftleverandøren

Sjekk informasjon i Elhub Web Portal Link til brukermanual for Elhub Web Portal Hvis feil: Rapporter til post@elhub.no.
3.6.1

Sjekk med stikkprøver på forbruks målepunkt at grunndata i Elhub er konsistent med migrerte data og eget KIS-system. Ved spørsmål om MPID uten kraftkontrakt ta kontakt med nettselskap.

Sjekk målepunktinformasjon:

 • MP type forbruk
 • Avregningsform (profilavregnet, timeavregnet)
 • Målpeunktstatus
 • Anleggsadresse
 • Avgiftsinformasjon

Sjekk Kontraktsinformasjon:

 • Kraft, nett, tredjepartskontrakt
 • Kraftleverandør

 Sjekk Sluttbrukerinfo:

 • Privatperson, organisasjon
 • Sluttbruker-ID, (fødselsnummer. Orgnummer)
 • Navn
 • Postadresse

Sjekk informasjon i Elhub Web Portal


Link til brukermanual for Elhub Web Portal 

Kan endres via KIS-system i Elhub oppstartsuke etter at man har åpnet for grunndataoppdateringer.

I en begrenset periode etter siste migrering kan nettselskaper sende inn målepunkter og kontrakter til Elhub via denne prosedyren. Kraft kan ta kontakt med nettselskap dersom de ser at noen av deres kraftkontrakter mangler i Elhub og bør lastes opp til Elhub via prosedyren.

3.6.2

Sjekk alle produksjons målepunkt at grunndata i Elhub er konsistent med migrerte data og eget KIS-system. Ved spørsmål om MPID uten kraftkontrakt ta kontakt med nettselskap.

Sjekk målepunktinformasjon:

 • MP type produksjon
 • Avregningsform (profilavregnet, timeavregnet)
 • Målpeunktstatus
 • Anleggsadresse


Sjekk Kontraktsinformasjon:

 • Kraft, nett, tredjepartskontrakt
 • Kraftleverandør

 Sjekk Sluttbrukerinfo:

 • Privatperson, organisasjon
 • Sluttbruker-ID, (fødselsnummer. Orgnummer)
 • Navn
 • Postadresse


Sjekk informasjon i Elhub Web Portal Link til brukermanual for Elhub Web Portal 

Kan endres via KIS-system i Elhub oppstartsuke etter at man har åpnet for grunndataoppdateringer.

I en begrenset periode etter siste migrering kan nettselskaper sende inn målepunkter og kontrakter til Elhub via denne prosedyren. Kraft kan ta kontakt med nettselskap dersom de ser at noen av deres kraftkontrakter mangler i Elhub og bør lastes opp til Elhub via prosedyren.

3.6.3

Sjekk alle kombinerte målepunkt at grunndata i Elhub er konsistent med migrerte data og eget KIS-system. Ved spørsmål om MPID uten kraftkontrakt ta kontakt med nettselskap.

Sjekk målepunktinformasjon:

 • MP type kombinert
 • Avregningsform (profilavregnet, timeavregnet)
 • Målpeunktstatus
 • Anleggsadresse
 • Avgiftsinformasjon

Sjekk Kontraktsinformasjon:

 • Kraft, nett, tredjepartskontrakt
 • Kraftleverandør

 Sjekk Sluttbrukerinfo:

 • Privatperson, organisasjon
 • Sluttbruker-ID, (fødselsnummer. Orgnummer)
 • Navn
 • Postadresse
Sjekk informasjon i Elhub Web Portal Link til brukermanual for Elhub Web Portal 

Kan endres via KIS-system i Elhub oppstartsuke etter at man har åpnet for grunndataoppdateringer.

I en begrenset periode etter siste migrering kan nettselskaper sende inn målepunkter og kontrakter til Elhub via denne prosedyren. Kraft kan ta kontakt med nettselskap dersom de ser at noen av deres kraftkontrakter mangler i Elhub og bør lastes opp til Elhub via prosedyren.

Konfigurering i Elhub Web Portal
4.1Konfigurer abonnement for måleverdierHuk av for de abonnement du ønsker å motta måleverdier fra Elhub for:
 • Endelig PPC og FPC - BRS-NO-322 og BRS-NO-312
 • PPC - BRS-NO-322

Link til brukermanual for Elhub Web Portal