Sjekklister for markedsaktørene

Sist oppdatert 2018-09-04 13:14


Her finner du sjekklister for markedsaktørene som skal utføres i prosessen for Elhub Go Live, og følgelig også i generalprøven. Disse sjekklistene skal gjennomføres i kjølvannet av hver migreringsaktivitet. Disse er linket inn fra "CRB", slik at om man følger "CRB" til punkt og prikke vil det medføre at man gjennomfører sjekklistene på riktig tidspunkt. Det finnes sjekklister for nettselskaper, tjenesteleverandører, kraftleverandører, balanseansvarlige og tredjeparter.