Leseguide og rapportering i Edielportalen

Sist oppdatert 2019-02-25 10:50

Leseguide

Task ID Commissioning Step Start time Deadline Execution Organization Step Description Done
Stegets unike referansenummer Navn på steget Når steget kan startes Tidsfrist for gjennomføring av steget Hvem som er ansvarlig for å utføre steget. Herunder aktørtype, dersom steget skal utføres av markedsaktørene. Beskrivelse av steget Sjekkboks hvor vidt steget er utført
Steg i blått skal utføres av Accenture, og er kun til informasjon for markedsaktørene.
Steget skal utføres av markedsaktører, og utførelsen registreres av markedsaktører i Edielportalen.
Steget skal utføres av Elhub, og er kun til informasjon for markedsaktørene.
Steget er et sjekkpunkt. Utfallet av sjekkpunktet bestemmes av Elhub og godkjennes av Elhub i Edielportalen.


Rapportering i Edielportalen

Følgende statuser benyttes ved selvregistrering av et steg i Edielportalen:

  • Dersom alt gikk bra benytter man status Ok. 
  • Dersom noe ikke fungerte benytter man status "Feilet", eventuelt med en kommentar i Notat-feltet.
  • Status "Hoppet Over" kan benyttes dersom steget ikke er relevant, eller man hopper over det midlertidig for deretter å gå tilbake. Spesifiser i Notat-feltet hvorfor man eventuelt valgte status "Hoppet over".