Leseguide og rapportering i Edielportalen

Sist oppdatert 2019-02-25 10:50

Leseguide

Task IDCommissioning StepStart timeDeadlineExecution OrganizationStep DescriptionDone
Stegets unike referansenummerNavn på stegetNår steget kan startesTidsfrist for gjennomføring av stegetHvem som er ansvarlig for å utføre steget. Herunder aktørtype, dersom steget skal utføres av markedsaktørene.Beskrivelse av stegetSjekkboks hvor vidt steget er utført
Steg i blått skal utføres av Accenture, og er kun til informasjon for markedsaktørene.
Steget skal utføres av markedsaktører, og utførelsen registreres av markedsaktører i Edielportalen.
Steget skal utføres av Elhub, og er kun til informasjon for markedsaktørene.
Steget er et sjekkpunkt. Utfallet av sjekkpunktet bestemmes av Elhub og godkjennes av Elhub i Edielportalen.


Rapportering i Edielportalen

Følgende statuser benyttes ved selvregistrering av et steg i Edielportalen:

  • Dersom alt gikk bra benytter man status Ok. 
  • Dersom noe ikke fungerte benytter man status "Feilet", eventuelt med en kommentar i Notat-feltet.
  • Status "Hoppet Over" kan benyttes dersom steget ikke er relevant, eller man hopper over det midlertidig for deretter å gå tilbake. Spesifiser i Notat-feltet hvorfor man eventuelt valgte status "Hoppet over".