Endringslogg

Sist oppdatert 2019-01-28 21:28

6.1.2019

 • Endret 4.14 slik at reverifisering av måleverdiinnsending nå kan starte fra uke 4. Sjekklistene skal være gjort innen 22/1.
 • Lagt inn punkt 4.0.1 som også åpner for oppretting av manglende målepunkter i forbindelse med første migrering.

14.1.2019

 • Spesifisering av tilkoblingstesten i steg 3.1.2
 • Lagt til steg 6.2.5.1 for ny forbindelsestest etter Point of no return
 • Tydeliggjøring av steg 6.2.7
 • Tydeliggjøring av steg 4.1.4
 • Lagt til steg 4.1.5.oblig Start obligatorisk reverifisering av daglig måleverdiinnsending


20.1.2019

 • Punkt 4.1.11 endret slik at migreringsuttrekk ikke starter før 1/2 klokka 10:00


24.1.2019

 • Punkt 4.1.11 endret tilbake slik at migreringsuttrekk kan starte fra 1/2 klokka 00:00
 • Sjekkpunkt 4.1.12.1 "Måleverdirapportering OK for alle nettselskaper og start av kjernefrysperiode" flyttet fram til 31/1 klokken 16:00.


28.1.2019

 • Skilt ut utbedring av data i henhold til sjekklistene etter endelig migrering som egne steg
 • Utvidet perioden for opplasting av migreringsfiler til Elhub ved endelig migrering.