07 - Start of Production

Sist oppdatert 2019-02-25 10:50

Edielportalen:

 • Go Live 07 <Rolle> Produksjonsstart

Execution period

Elhub Go Live: The activities in this section are executed in the period 17/2 to 23/2.


Summary of activities

This chapter of the CRB includes steps for starting processes both from Elhub side and from Market Parties. There are also steps for veryfying that these processes work.


Content overview

 1. Checkpoint
 2. Process and verificationsCommissioning steps


Task IDCommissioning stepStart timeDeadlineExecution OrganizationStep description

Done

7.1 Checkpoint
7.1.1

Sjekkpunkt

Elhub og markedsaktører er klare for normal drift


17.2.

16:00


Elhub Ingen blokkerende feil i Elhub-systemet. Ingen aktører har meldt om blokkerende feil på sin side.
 •  
7.2 Process and verifications
7.2.0Verify exceptional timings are set to go live value

17.2

10:00

17.2

12:00

Accenture

Verify exceptional timings have been set to go live values (as described in 1.6.1)

Deploy exceptional timings for processes to SOA/BPM

 •  
7.2.1Go Live - open BRSs inElhub

17.2

20:00

17.2

23:00

Accenture

Descriptionon how to open remaining BRSs for B2B message exchange with market parties.

 • BRS-NO-101 Change of Supplier
 • BRS-NO-102 Start of Supply – Move In- In the Future
 • BRS-NO-103 Start of Supply – Move In – Back in Time
 • BRS-NO-104 Change of Supplier from Last Resort
 • BRS-NO-123 Start-Up in Metering Point – Move in
 • BRS-NO-201 End of Supply due to Move out
 • BRS-NO-202 End of Supply
 • BRS-NO-211 Move out from Metering Point from Metering Point – From Grid Owner
 • BRS-NO-301 Update of Master Data – Balance Supplier
 • BRS-NO-305 Structure Data Change
 • BRS-NO-311 Meter Reading and Expected Annual Consumption from Balance Supplier
 • BRS-NO-324 Request Imbalance Settlement
 • BRS-NO-332 Withdraw Metering Values for Profiled Metering Points
 • BRS-NO-601 Request to Grid Owner
 • BRS-NO-602 Request toElhub
 • BRS-NO-622 Update 3rd Party Access
 • BRS-NO-623 Overview of 3rd Party Access
 • BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse
 • BRS-NO-133 Reversering av oppstart i målepunkt
 • BRS-NO-221 Reversering av opphør kraftleveranse
 • BRS-NO-222 Reversering av utflytting fra målepunkt

Open/Close BRS for traffic

Merk at markedsaktørene kan begynne å benytte BRSene fra 18.2. klokken 00:01.

 •  
7.2.1.b

Close BRS-NO-317: Update Estimated Annual Consumption

Timing is important

17.2

23:00

17.2

23:30

Accenture

Close BRS-NO-317

Open/Close BRS for traffic

 •  
7.2.1.1Gi sluttbruker tilgang til Elhub Web Plugin18.2.
Kraftleverandører

Kraftleverandør er pålagt av NVE å gi sluttbruker tilgang til sine måledata. Denne tilgangen kan gis gjennom Elhub Web Plugin.

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen

NA
7.2.2

Go Live - Debufring av meldinger

18.2.

00:01Nettselskaper og kraftleverandører

Netteiere gjennomfører debufring av gjenstående markedsprosessmeldinger.

Kraftleverandører gjennomfører debufring av meldinger

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen

NA
7.2.3

Go Live - Innsending av Cut Over-stander

18.2.

00:01


21/2

23:59

Nettselskaper

Netteiere sender inn Cut Over-stander med tilhørende periodevolum for profilavregnede målepunkt.

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen

Merk at dersom man sender denne 18.2. vil den ikke bli videresendt til kraft fra Elhub.

NA
7.2.4

Tredjeparter kan spørre om tilgang til målepunkter

18.2.Tredjeparter

Fra og med dette tidspunktet kan tredjeparter spørre om tilgang til målepunkter.


NA
7.2.5

Måleverdier sendes via Edifact fortsatt denne dagen, og parallellrapporteres til Elhub.

Måleverdier for bruksdøgn 18/2 skal holdes igjen til 19/2 slik at de også blir videresendt til kraftselskapene fra Elhub.


18.2.Nettselskaper

Måleverdier blir ikke videresendt til kraft. Edifact-standarden er fortsatt master for måleverdidistribusjon inntil klokka 23:59 på Go Live-datoen.

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen


NA
7.2.6

Verifiser at innflytt tilbake i tid er registrert i Elhub

18.2.

18.2.

23:59


Nettselskaper og kraftleverandører

Markedsaktører verifiserer at innflytt tilbake i tid er registrert i Elhub.

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen

NA
7.2.8

Ingen måleverdirapportering mellom kl. 23:00 og 23:59


18.2

23:00

18.2.

23:59

Nettselskaper

Ingen måleverdirapportering mellom kl. 23:00 og 23:59 fordi i løpet av denne timen skal Elhub skru på utsending av måleverdier til kraft.

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen

NA
7.2.9

Turn on outgoing messages for BRS-NO-312, 313, 322 and 332 to DDQ and SLR

18.2

23:00

18.2.

23:59

Accenture

Turn on outgoing messages for BRS-NO-312, 313, 322 and 332 to DDQ and SLR

Turn ONTurn off/on outgoing messages for BRS-NO-312, 313, 322 and 332 to DDQ and SLR

 •  
7.2.9.b

Open BRS-NO-317: Update Estimated Annual Consumption on 19.2 02:00.

Timing is important

19.2

02:00

19.2

02:00


Accenture

Open BRS-NO-317

(scheduled to open 19.2 02:00)

Open/Close BRS for traffic

 •  
7.2.11

Rapportering av målerverdier

19.2.

00:00

19.2.

07:00

Nettselskaper

Nettselskaper starter å sende inn daglige måleverdier som Elhub blir autoritativ kilde for. Fra dette tidspunkt er Elhub også ansvarlig for å distribuere historiske korreksjoner.

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen

NA
7.2.12

Sjekk at beregningsresultater i Elhub Aktørportal for foregående døgn er korrekte i Elhub.

19.2.

9:00

19.2.

16:00

Nettselskaper og kraftleverandører


Sjekk blant annet at aggregerte verdier for utveksling (gjelder kun nettselskaper), produksjon og forbruk er korrekte, og eventuelt andre verdier man har mulighet til å sjekke.

Dersom man ikke har mulighet til å sjekke aggregerte verdier, gjør man stikkprøver på et representativt antall målepunkter etter eget skjønn, og sammenligner verdier i Elhub med verdier i KIS:

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen

NA
7.2.13

Aktøren verifiserer at det er sendt meldinger med beregningsresultater for de abonnementer som innehaves.

19.2.

9:00

19.2.

16:00

Nettselskaper og kraftleverandører

Her rapporterer man at man i løpet av dagen har mottatt de meldingene man forventet eller burde forventet fra Elhub, i henhold til den rollen man har og hva man abonnerer på. De vanligste relevante meldingstypene er følgende:

 • BRS 321 går til nettselskaper og inneholder resultatet av balansen per MGA.
 • BRS 322 sendes til både nett og kraft og inneholder PPCer.
 • BRS 314 sendes til nettselskap og inneholder purring på timesverdier
 • BRS 502 går til kraftleverandører og inneholder resultatet av balansen per MGA.

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen

NA
7.2.14

Verifiser at leverandørbytter og innflyttinger frem i tid er registrert i Elhub

19.2.

00:00

19.2.

23:59


Nettselskaper og kraftleverandører

Markedsaktørene verifiserer at leverandørbytter og innflyttinger frem i tid er registrert i Elhub

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen


NA
7.2.15Checkloadingof prices

19.2.

08:00

19.2.

17:00

Accenture

Check that interface with Nordpool works by verifying that Elhubhasrecievedpricesfor 18.2.

Check loading of prices

 •  
7.2.16

Rapportertil NBS

18.2.

00:00

20.2

23:59

Nettselskaper

Aggregerte verdier for foregående uke rapporteres til NBS. Dette er siste gang man kjører den vanlige ukesavregningen/leverandøravregningen som nettselskap.

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen

NA
7.2.16.1Sammenlign eSett test og eSett produksjon for å finne endringer i strukturdata18.218.02StatnettStatnett trekker ut all strukturdata fra eSett sitt testmiljø og sammenligner det med eSett sitt produksjonsmiljø for å se hva som har blitt sendt til eSett test i oppstartsuka.
 •  
7.2.16.2Bekreft at Elhub er gjort til Service provider for alle netteier18.218.02StatnettLogg inn i eSett Online Service i produksjon og bekreft at vi kan se alle netteiere i Norge og har rettighetene vi skal ha
 •  
7.2.17Run D+2 job manually20.2
Statnett

Follow the procedure

Run MTMComputeImbalanceSettlement manually

with Start and End date = Go live date

and version = D+2

 •  
7.2.18

Verifiser at leverandørbytter og innflyttinger frem i tid er utført i Elhub - timesavregnede målepunkter

20.2.

00:00

20.2.

23:59

Nettselskaper og kraftleverandører

Markedsaktørene verifiserer at leverandørbytter og innflyttinger frem i tid er utført i Elhub for timesavregnede målepunkter. Verifiseres ved hjelp av Notify-melding sendt til markedsaktøren.

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen

NA
7.2.19Run D+2 and D+3 jobs manually21.2
Statnett

Follow the procedure

Run MTMComputeImbalanceSettlement manually

with Start date = Go live date + 0

and End date = Go live date + 1


and leave Run As Date empty

 •  
7.2.20

Verifiser at leverandørbytter og innflyttinger frem i tid er utført i Elhub - Profilavregnede målepunkter

22.2.

00:00

22.2

23:59

Nettselskaper og kraftleverandører


Markedsaktørene verifiserer at leverandørbytter og innflyttinger frem i tid er utført i Elhub for profilavregnede målepunkter. Verifiseres ved hjelp av Notify-melding sendt til markedsaktøren

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen

NA
7.2.21

Decision to reset parameters for market processes

Avgjøre om parametere for markedsprosesser skal resettes

22.2.

09:00


22.2.

17:00

Statnett

The special parameters used for Go Live needs to be changed to the parameters used in normal operation

Spesialparameterebruktunder Go Live måendrestil normaleparameteresomskalbrukesinormal drift

 •  
7.2.22Reset parameters for market processes

22.2.

17:00

22.2.

18:00

Accenture

Deploy exceptional timings for processes to SOA/BPM. Change to normal values.

Deploy exceptional timings for processes to SOA/BPM

 •  
7.2.23Schedule completeness reports after go live22.2

22.2


Accenture

Schedule Completeness Reports after Go-Live

Schedule Completeness Reports after Go-Live

 •  
7.2.24

Aktøren verifiserer at den har mottatt FPPCer for første bruksdøgn fra og med Elhub Go Live.

TBD

Se nyhetssak:

https://elhub.no/nyheter/plan-for-distribusjon-av-d5-faktureringsklare-verdier-i-perioden-rundt-elhub-go-live/


Nettselskaper og kraftleverandører


Dette er første dagen man mottar FPPCer for D+5. Her skal man sjekke om man har mottatt BRS 322 med business ttype HP02. Man behøver ikke sjekke innhold og omfang av meldinger, men se at man har mottatt verdier for alle profilavregnede MGA. Fordrer grønn D+5-kjøring, ellers må man registrere som failed i Edielportalen ,og spesifisere hvilke MGA det feilet for i notat-feltet. Dersom man ikke har noen profilavregnede områder kan man registrere som "Hoppet over" i Edielportalen.

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen

N/A