06 - Start up week

Sist oppdatert 2019-02-25 10:50

Edielportalen:

 • Go Live 06 <Rolle> Oppstartsuke

Execution period

Elhub Go Live: The activities in this section are executed in the period 9/2 to 17/2.

Summary of activities

The activities in this chapter include the core freeze period where all market process except meter value reporting is closed and the start up week where Master Data reporting and meter value reporting towards Elhub is started by grid companies.


Content overview

 1. Core Freeze Period
 2. Start services and BRSs (Start up week)

Viktig informasjon: Hvordan gjøre endringer eller tillegg til de migrerte dataene


Dette kan gjøres på to måter. 

 1. Opprette manglende målepunkter/kontrakter eller målepunkter som har blitt stoppet i migrering
  1. Bruk prosedyren i 6.1.1 Last opp Excel-filer for manglende målepunkter
 2. Endring på målepunkter som har blitt migrert
  1. Dette skal i utgangspunktet gjøres via BRSer. Dersom man står fast, send henvendelse til post@elhub.no


Task IDCommissioning stepStart timeDeadlineExecution OrganizationStep description

Done

6.1 Core Freeze period
6.1.1Last opp Excel-filer for manglende målepunkt. 8.2.11.2.

Nettselskaper


Last opp Excel-filer for manglende målepunkt og målepunkt med manglende kontrakter. Se forøvrig elhub.no for hvordan rette opp andre feil. Se her:

https://elhub.no/go-live/oppretting-av-manglende-malepunkter/

Frivillig. Gjøres kun dersom nødvendig.

Merk at dersom man sender inn Excel-filen utenom vanlig arbeidstid vil man ikke få referanse for å sende inn passord før neste arbeidsdag.

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen. Dersom det ikke var nødvendig å gjennomføre rapporterer man status "Hoppet over".

NA
6.1.2

Markedsaktørene kan starte irreversible systemoppgraderinger

9.2.

8:00

13.2

16:00

Markedsaktører

Markedsaktørene kan starte irreversible systemoppgraderinger for å gjøre systemene sine Elhub-kompatible.


Frivillig. Gjøres kun dersom nødvendig.


Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen for nett og kraft. Dersom det ikke var nødvendig å gjennomføre rapporterer man status "Hoppet over".


N/A
6.1.3Closing NUBIX

9.2.

8:00


Statnett
 •  


6.1.4

Sjekkpunkt

Elhub åpner EMIF for grunndataoppdateringer og måleverdirapportering fra nettselskaper


10.2.

16:00

N/AElhubIngen blokkerende feil i Elhub-systemet.
 •  
6.2 Start services and BRSs (Start up week)
6.2.1Set parameters ElhubGoLiveDate in EIP

10.2.

20:00

10.2.

23:00

Accenture

Parameters to be set in EIP system console by administrator

ElhubGoLiveDate = 2019-02-18T00:00:00+01:00

Link to description :- Set parameter ElhubGoLiveDate •  
6.2.2

Turn off outgoing messages for BRS-NO-312, 313, 322 and 332 to DDQ and SLR

10.2.

20:00

10.2

23:00

Accenture

DDQs and SLRs should not get these messages from Elhub in start up week as they get metering values through Edifact.

Turn OFF: Turn off/on outgoing messages for BRS-NO-312, 313, 322 and 332 to DDQ and SLR

 •  
6.2.4

Opening BRS-NO-611


10.2.

20:0010.2

23:00


Accenture

BRS-NO-611, which replaces NUBIX, opens.

Open/Close BRS for traffic

Merk at markedsaktørene kan begynne å benytte BRSen fra 11.2. klokken 00:01.

 •  
6.2.5

Turn on BRSs for updating master data and receiving meter values (special rules for which metering values can be received).


10.2.

20:00


10.2

23:00Accenture

Turn on access to BRSs for changing master data and metering values in Elhub. This allows the market parties to correctly update this data in Elhub before all the remaining BRSs are turned on.

 • BRS-NO-121 New Metering Point
 • BRS-NO-122 Activation of Metering Point
 • BRS-NO-212 Deactivation of Metering Point
 • BRS-NO-213 Removal of Metering Point
 • BRS-NO-302 Update of Master Data – Grid Owner
 • BRS-NO-306 Settlement Type Change
 • BRS-NO-312 Reporting of Metering Values for Profiled Metering Points
 • BRS-NO-313 Reporting of Metering Values for Non-Profiled Metering Points (Korrigeringer)
 • BRS-NO-314 - Purring på måleverdier og antatt årsforbruk fra nettselskap
 • BRS-NO-317 Update Expected Annual Consumption
 • BRS-NO-321 - Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap
 • BRS-NO-322 - Preliminært timesfordelt volum for profilavregnede målepunkt
 • BRS-NO-332 Tilbaketrekking av måleverdier for profilavregnede målepunkt
 • BRS-NO-402 Corrections of Master Data – Grid Owner
 • BRS-NO-501 - Reporting structure data for Imbalance Settlement
 • BRS-NO-502 - Reporting data for Imbalance Settlement
 • BRS-NO-511 - Reporting Produced Volume to Registry Responsible Elcertificates
 • BRS-NO-512 - Reporting Quota Obliged Consumption
 • BRS-NO-132 - Reverserings BRS
 • BRS-NO-223 - Reverserings BRS
 • BRS-NO-224 - Reverserings BRS

Open/Close BRS for traffic


Merk at markedsaktørene kan begynne å benytte BRSene fra 11.2. klokken 00:01.

 •  

6.2.5.struct


Start sending structure data between NBS and Elhub

11.2.


11.2

23:59

Accenture

Daily job for sending and receiving structure data between eSett and Elhub.

Initialize sending structure data to NBS

Remember to include agreed change from CRB-265

 •  
6.2.5.1

Forbindelsestest med markedsaktørene

11/2

13/2

17:00

Alle markedsaktører

Markedsaktørene benytter BRSer for å teste forbindelse mellom aktør og Elhub, slik beskrevet her (nederst på siden):

https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/

Denne tilkoblingstesten skal gjøres fra aktørens produksjonssytem, som ikke nødvendigvis er likt det som ble benyttet til reverifisering i uke 4 og 5. Tilkoblingstesten skal gjøres fra det systemet man kjører markedsprosesser fra, typisk KIS. Det anbefales at man benytter en av BRSene 303, 315 eller 324 for tilkoblingstest. Spesifiser i notat-feltet i Edielportalen hvilken BRS man benyttet.

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen for nett og kraft.


N/A
6.2.6

Netteiere begynner innsending av grunndataoppdateringer til Elhub

11.2

00:01

13.2.

22:00

Nettselskaper

Netteierne sender inn grunndata som de har bufret opp, og nye grunndataendringer som oppstår.

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen

N/A
6.2.7

Netteiere begynner innsending av målerverdier til Elhub

11.2

00:01

13.2.

22:00

Nettselskaper

Samtidig som netteierne sender måleverdier til Elhub, sender de også til kraftleverandørene direkte på Edifact-format.

Aktørene sender inn måleverdier til Elhub for bruksdager fra og med søndagen uken før de begynner innsendingen.

Merk at innsending fra nettselskapene direkte til kraftleverandørene på Edifact i gammelt regime fortsetter ut mandag 18/2.

I denne uken videresendes ikke måleverdier fra Elhub til kraft for BRSene 312, 313, 322 og 332. Nettselskaper må selv skru av utsending i portalen om de ikke ønsker måleverdier tilsendt, i henhold til vanlig funksjonalitet. Merk at purringer uansett ikke kan skrus av.

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen

N/A
6.2.8

Kraftleverandører begynner å konsumere grunndataoppdateringer fra Elhub

11.2

00:01

13.2.

23:00


Kraftleverandører


Kraftleverandører starter å konsumere grunndataoppdateringer fra Elhub, i tillegg til 502-meldinger. Måleverdier blir i oppstartsuken ikke videresendt fra Elhub til kraft, ettersom disse fortsatt utveksles på gammelt Edifact-format.

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen

N/A
6.2.10Start to run reports and procedures for daily operations11.2
StatnettProsedyrer
 •  
6.1.5

Rapporter til NBS

11.2

00:00

13.2

23:59

Nettselskaper

Måleverdier for 4.2. - 10.2. blir rapportert til NBS.

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen

N/A
6.1.6.1Retrieve and handle lists of missing mps from market parties8.211.2.StatnettRetrieve and handle lists of missing mps from market parties
 •  
6.1.6.2Sikre at alle manglende målepunkt er lastet opp12.2
Statnett
 •  
6.1.7Load missing meteringpoints13.2.

Statnett

Both the person responsible for the data creation, and person from CRB Run Team need to use the following guide for this event:

Load additional MPs in freeze week

 •  
6.1.8Load missing meteringpoints13.2.
Accenture

The person responsible for loading the data files to Elhub.

Load additional MPs in freeze week

 •  
Elhub starts scheduled imbalance settlement D+1 and D+2 from usage date 12/2. D+3, 4, 5 will not be run scheduled in start up week
6.2.11

Grunndata fullt oppdatert i Elhub.

13.2.

22:00


Nettselskaper


Dvs. at alle bufrede grunndata-prosesser er avspilt.

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen

NA
6.2.12

Kraftleverandør er oppdatert på grunndata fra Elhub i eget system

13.2.

23:00Kraftleverandører

Dvs. at alle meldinger fra Elhub er lest inn i aktørens system.

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen

NA
6.2.13

Målerverdier fullt oppdatert i Elhub

13.2.

22:00
Nettselskaper

Dvs. at man er igang med daglig innsending til Elhub og er ajour på foregående døgn.
Viktig at nettselskaper som benytter en tjenestetilbyder snakker med denne og holder seg oppdatert på status. Det er nettselskap sitt ansvar å rapportere i Edielportalen.

NA
6.2.14

Sjekkpunkt

Alle målepunkter er korrekte og oppdaterte i Elhub og alle nettselskaper har startet måleverdiinnsending


15/2

9:00

N/AElhub

Alle nettselskaper har lagt inn manglende målepunkter.

Alle aktører har oppgradert sine systemer.

Alle nettselskper har debufret alle grunndataendringer.

Alle kraftleverandører har mottatt grunndataoppdateringer.

Alle nettselskaper har sendt inn komplette måleverdier fra og med bruksdøgn søndag 10/2 til og med bruksdøgn onsdag 13/2

Resultat av balanseavregning for søndag 10/2 stemmer med resultat i eSett for alle MGA

X% av alle måleverdier for onsdag 13/2 er sendt til Elhub innen torsdag 14/2 kl. 07:00

Alle schedulerte beregningsjobber er kjørt som normalt torsdag 14/2

 •  
6.2.14.1Run MasterDataRetroActiveChange-job

15/2

13:00

15/2

18:00

Statnett

Manual run of MTMProcessRetroactiveChange with default parameters. Follow the steps here but with correct job (MTMProcessRetroactiveChange) and no parameter-change:

Run MTMComputeImbalanceSettlement manually

 •  
6.2.15Populate milestone table for profiled and non profiled metering points

17.2.

12:00 

17.2.

22:00

Statnett

Report to run:

 • ChannelMilestoneLoad

Parameters

 • ChannelType - All
 • OverwriteExisting - true

Go Live: 18/2 00:00

How to run a completeness report or a load script

 •  
6.2.15.eSetteSett makes Elhub service provider for all grid owners.12.2

12.2

08:00

eSett

Elhub confirms that eSett has made Elhub service providers for all grid owners, and that the correct subscriptions are turned on

 •  
6.2.21Delete all messages in EMIF MV OUT MSG

17.2

18:00

17.2

21:00

Accenture

EMIF.EMIF_MV_OUT_MSG needs to be emptied before go live

EMIF.EMIF_MP_OUT_MSG MUST NOT BE DELETED

Delete all messages in EMIF MV OUT MSG

 •  
6.2.17Remove any registered missing intervals for reminders

17.2

10:00


17.2

12:00

Accenture

Table MTM.MTM_MISSING_INT_READ_F must be empty at Go Live (truncate table)

Remove any registered missing intervals for reminders

 •  
6.2.18Switch NBS endpoint to point to eSett PROD

17.2

12:00

17.2

14:00

Accenture

OAG needs to be configured to connect to the PROD instance of NBS/eSett.

Note that prerequisites should be completed before scheduled date to make sure this is finished on time:

Change NBS endpoint to eSett PROD instance

 •  
6.2.18.1Verify connectivity to NBS

17.2

12:00

17.2

14:00

Accenture

Test for confirming connectivilty with NBS

Follow the steps in Verify connectivity to NBS

 •  
6.2.19Turn on creation of business events and creation of change log records for reconciliation.

17.2

20:00

17.2

23:00

Accenture

From this point onwards, master data can be corrected by the market, so this needs to trigger the creation of business events.

 • effectiveDate = 2019-02-17

Generate Business events

Turn on triggers for master data changes

 •  
6.2.20Verify EIP parameters for Reconciliation

17.2

10:00

17.2

12:00

Accenture

Verify parameters for reconciliation.

recon.usageDateSince
recon.reconInProgressMaxTimeMinutes
recon.maxReconAllowedSpanDays
recon.maxDaysSinceUsgDtForGAStatusVerTimeChk
recon.enforceNoGaps
recon.changesUptoDays


How to Verify parameters recon.maxDaysSinceUsgDtForGAStatusVerTimeChk and recon.maxReconAllowedSpanDays

 •