04 - Freeze of market processes and verification of metering value reporting

Sist oppdatert 2019-02-25 10:50

Edielportalen:

 • Go Live 04 <Rolle> Markedsfrys og verifisering av måleverdiinnsending

Execution period

Elhub Go Live: The activities in this section are executed in the period 16/1 to 1/2.

Summary of activities

The activities in this chapter include the gradual freeze of market processes and verification of metering value reporting


Content overview

 1. Optional correction of metering points
 2. Gradual Market Freeze and verification of metering value reporting


Viktig informasjon til alle markedsaktører for uke 4 og 5


Viktig informasjon 1: Hovedprinsippene for bufring av forretningsprosesser:


 • Leverandørbytteprosesser bufres fra og med 24. januar. Deretter starter man å bufre andre prosesser suksessivt i henhold til CRB.
 • Fra og med fredag klokka 00:00 skal alle nye prosesser som oppstår ikke lagres i KIS, men bufres utenfor KIS.
 • 1. februar skal man sikre at alle meldinger som er kommet på Edifact er behandlet.
 • Når punktet over er gjort kan man gjøre migreringsuttrekket fra databasen sin.
 • Fra og med bufring starter og inntil man har gjort migreringsuttrekket på fredag kan prosesser ikke bufres i KIS. Da blir de i tilfellet både migrert og debufret, noe som vil følge til at meldingen vil avvises når den spilles av til Elhub og aldri sendt til mottakeren. Dette vil skape ekstraarbeid for alle parter. Viktig at alle markedsaktører bekrefter at de har en vanntett prosedyre som sikrer at ingen prosesser blir både migrert og bufret.


 Viktig informasjon 2: Hvordan gjøre endringer eller tillegg til de migrerte dataene


I forbindelse med reverifisering av måleverdier i uke 4 og 5 vil det muligens være behov for å gjøre endringer eller tillegg til de migrerte dataene.

Dette kan gjøres på to måter. Felles for disse to er at de kun skal gjøres for målepunkter og data som gir utslag på reverifiseringen – viktige feil på produksjonspunkter, utvekslingspunkter eller store forbrukspunkter. Andre feil fikses kun i migrering. 

 1. Opprette manglende målepunkter/kontrakter eller målepunkter som har blitt stoppet i migrering
  1. Bruk prosedyren i 4.0.1 Last opp Excel-filer for manglede målepunkter
 2. Endring på målepunkter som har blitt migrert
  1. Dette kan kun gjøres manuelt av Elhub siden BRSer ikke er tilgjengelig for markedsaktørene. Send henvendelse til post@elhub.no
  2. Eksempel: Målepunkter migrert i feil MGA, feil status på målepunkt o.l.

Alle endringer og tillegg som gjøres skal også fikses av aktørene til migreringen 4. februar.


Task IDCommissioning stepStart timeDeadlineExecution OrganizationStep descriptionDone


4.0 Optional correction of metering points
4.0.1Last opp Excel-filer for manglende målepunkt. 16.1.22.1.

Nettselskaper


Last opp Excel-filer for manglende målepunkt. Se her:

https://elhub.no/go-live/oppretting-av-manglende-malepunkter/

Frivillig. Gjøres kun dersom nødvendig.

Merk at dersom man sender inn Excel-filen utenom vanlig arbeidstid vil man ikke få referanse for å sende inn passord før neste arbeidsdag.

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen. Dersom det ikke var nødvendig å gjennomføre rapporterer man status "Hoppet over".

NA
4.0.2Retrieve and handle lists of missing mps from market parties16.1.22.1.StatnettRetrieve and handle lists of missing mps from market parties
 •  
4.0.3
Sikre at alle manglende målepunkt er lastet opp23.1.
Statnett
 •  
4.0.4
Load missing meteringpoints24.1.

Statnett

Both the person responsible for the data creation, and person from CRB Run Team need to use the following guide for this event:

Load additional MPs in freeze week

 •  
4.0.5Load missing meteringpoints24.1.
Accenture

The person responsible for loading the data files to Elhub.

Load additional MPs in freeze week

 •  
4.1 Gradual Market Freeze and verification of metering value reporting
4.1.2Turn off polling-functionality

19/1


Accenture

Deny polling from market parties to EMIF OUT for both marked processes and metering value messages.

Turn OFF polling-functionality

 •  
4.1.3Open BRSs for meter value reporting

19/1Accenture

Open (turn ON) the following BRS:

 • BRS-NO-313 Reporting of Metering Values for Non-Profiled Metering Points (Korrigeringer)

Open/Close BRS for traffic

 •  
4.1.3.1

Run calculations and report to eSett daily

21/1

7:00

31/1 (last run)Statnett

Run D+1 and D+2 jobs for all grids

ExportAggregatedIntervals as needed (to make metering values available in Web Portal)

Run MTMComputeImbalanceSettlement manually

 •  
4.1.4

Start reverifisering av daglig måleverdiinnsending

21/1
27/1Nettselskap

Måleverdier skal sendes inn daglig før klokken 7:00 for foregående døgn, med første innsending fra og med mandag 21/1.

Funksjonalitet for polling blir skrudd av i Elhub i denne perioden, slik at det ikke blir mulig å få noen måleverdier ut av Elhub via meldinger. All kvalitetssikring av måleverdier gjøres gjennom Elhub Web Portal.

Aktøren skal hvis mulig sende inn måleverdier direkte fra sitt Produksjonssystem, men dersom dette ikke er mulig kan testsystem eller en kombinasjon av test- og produksjonssystem benyttes. Det siste kan gjelde dersom man benytter en tjenestetilbyder til å sende inn AMS-verdier, men selv sender inn verdier for produksjon og utveksling.

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen.


N/A
4.1.1

Siste frist for initiering av leverandørbytter i Edifact

Starte å bufre leverandørbytter for avspilling i Elhub

23/1

23:59


Kraftleverandører

Merk at man kun kan starte å bufre prosesser i systemet dersom det fungerer slik at bufrede prosesser ikke blir med i neste migreringsuttrekk. Dersom dette ikke er tilfelle må prosessene holdes styr på utenom systemet og bufres fra og med etter siste migreringsuttrekk. Dersom man er i tvil anbefales man å spørre sin systemleverandør.

NB: Viktig at man avviser Edifact-meldinger for prosesser som er fryst og gir en heads up til avsender dersom mulig!


Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen.

N/A
4.1.5Load Channel Milestones

27/1


Statnett

Report to run:

 • ChannelMilestoneLoad

Parameters:

 • ChannelType - Interval
 • OverwriteExisting - true

Channel milestone for non profiled metering points is set to Sunday January 27 00:00

creport - How to run a completeness report or a load script

 •  
4.1.5.oblig

Start obligatorisk reverifisering av daglig måleverdiinnsending

28/1

Nettselskap

Måleverdier skal sendes inn daglig før klokken 7:00 for foregående døgn, med første innsending fra og med mandag 28/1. Siste innsending blir fredag 1/2.

Funksjonalitet for polling blir skrudd av i Elhub i denne perioden, slik at det ikke blir mulig å få noen måleverdier ut av Elhub via meldinger. All kvalitetssikring av måleverdier gjøres gjennom Elhub Web Portal.

Aktøren skal hvis mulig sende inn måleverdier direkte fra sitt Produksjonssystem, men dersom dette ikke er mulig kan testsystem eller en kombinasjon av test- og produksjonssystem benyttes. Det siste kan gjelde dersom man benytter en tjenestetilbyder til å sende inn AMS-verdier, men selv sender inn verdier for produksjon og utveksling.

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen.


N/A
4.1.6

Siste initiering av opphør fra kraftleverandør.

Starte å bufre opphør fra kraftleverandør for avspilling i Elhub.


29/1 23:59
Kraftleverandører

Prosessen for opphør initiert av kraftleverandør er fryst i markedet fra og med nå.


Merk at man kun kan starte å bufre prosesser i systemet dersom det fungerer slik at bufrede prosesser ikke blir med i neste migreringsuttrekk. Dersom dette ikke er tilfelle må prosessene holdes styr på utenom systemet og bufres fra og med etter siste migreringsuttrekk. Dersom man er i tvil anbefales man å spørre sin systemleverandør.

NB: Viktig at man avviser Edifact-meldinger for prosesser som er fryst og gir en heads up til avsender dersom mulig!

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen.


N/A
4.1.7

Siste initiering av anleggsovertakelser fra kraft.

Starte å bufre anleggsovertakelser fra kraft for avspilling i Elhub.

29/1 23:59
Kraftleverandører

Prosessen for anleggsovertakelser initiert av kraftleverandør er fryst i markedet fra og med nå.


Merk at man kun kan starte å bufre prosesser i systemet dersom det fungerer slik at bufrede prosesser ikke blir med i neste migreringsuttrekk. Dersom dette ikke er tilfelle må prosessene holdes styr på utenom systemet og bufres fra og med etter siste migreringsuttrekk. Dersom man er i tvil anbefales man å spørre sin systemleverandør.

NB: Viktig at man avviser Edifact-meldinger for prosesser som er fryst og gir en heads up til avsender dersom mulig!

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen.


N/A
4.1.8

Siste initiering av anleggsovertakelser fra nettselskap.

Starte å bufre anleggsovertakelser fra nettselskap for avspilling i Elhub.

31/1 23:59
Nettselskap

Prosessen for anleggsovertakelser initiert av nettselskap er fryst i markedet fra og med nå.


Merk at man kun kan starte å bufre prosesser i systemet dersom det fungerer slik at bufrede prosesser ikke blir med i neste migreringsuttrekk. Dersom dette ikke er tilfelle må prosessene holdes styr på utenom systemet og bufres fra og med etter siste migreringsuttrekk. Dersom man er i tvil anbefales man å spørre sin systemleverandør.

NB: Viktig at man avviser Edifact-meldinger for prosesser som er fryst og gir en heads up til avsender dersom mulig!

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen.


N/A
4.1.9

Siste initiering av opphør fra nettselskap.

Starte å bufre opphør fra nettselskap for avspilling i Elhub.

31/1

23:59


Nettselskap

Prosessen for opphør initiert av nettselskap er fryst i markedet fra og med nå.


Merk at man kun kan starte å bufre prosesser i systemet dersom det fungerer slik at bufrede prosesser ikke blir med i neste migreringsuttrekk. Dersom dette ikke er tilfelle må prosessene holdes styr på utenom systemet og bufres fra og med etter siste migreringsuttrekk. Dersom man er i tvil anbefales man å spørre sin systemleverandør.

NB: Viktig at man avviser Edifact-meldinger for prosesser som er fryst og gir en heads up til avsender dersom mulig!

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen.


N/A
4.1.10

Siste meldingsutveksling for resterende markedsprosesser i Edifact.


31/1

23:59


Kraftleverandører og nettselskap

Merk at man kun kan starte å bufre prosesser i systemet dersom det fungerer slik at bufrede prosesser ikke blir med i neste migreringsuttrekk. Dersom dette ikke er tilfelle må prosessene holdes styr på utenom systemet og bufres fra og med etter siste migreringsuttrekk. Dersom man er i tvil anbefales man å spørre sin systemleverandør.

NB: Viktig at man avviser Edifact-meldinger for prosesser som er fryst og gir en heads up til avsender dersom mulig!

Unntak: Prodat-meldinger knyttet til leverandørbytter med effektueringsdato 1/2 kan sendes fra nett til kraft til og med 1/2 klokka 10:00

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen.


N/A
4.1.12.1

Sjekkpunkt

Måleverdirapportering OK for alle nettselskaper og start av kjernefrysperiode


31/1

16:00


Elhub

Måleverdirapporteringen har fungert for nettselskapene. Det vil si at vi har tillit til at balanseavregningen vil fungere tilfredsstillende ved Go Live.


 •  
4.1.14

Sikre at alle meldinger som er kommet på Edifact er behandlet.


1/2

00:00

1/2

23:59

Kraftleverandører og nettselskap

Gjennomføringen av dette steget avhenger av den enkelte aktørs systemoppsett. Her vil det typisk være aktuelt å gå gjennom alle feilkataloger i KIS-systemet for å sikre at alle meldinger har blitt behandlet. Ta kontakt med din systemleverandør dersom du er i tvil.

Merk at Prodat-meldinger knyttet til leverandørbytter med effektueringsdato 1/2 kan sendes fra nett til kraft til og med 1/2 klokka 10:00

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen.

N/A
4.1.11Gjøre migreringsuttrekk fra Produksjonsdatabasen

1/2

00:00

3/2

14:00

Nettselskaper og kraftleverandører

Viktig at man forsikrer seg om at bufrede prosesser ikke blir med i migreringsuttrekket. Dersom det skjer vil prosessen som bufres også migreres til Elhub. Senere når prosessen avspilles vil den avvises av Elhub, ettersom den allerede er migrert, og motparten vil ikke få melding fra Elhub. Dette vil føre til manuelt merarbeid for alle parter.

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen.

N/A
4.1.12

Last run of calculations and report to eSett daily

1/2

7:00

1/2

9:00

Statnett

Run D+1 and D+2

ExportAggregatedIntervals as needed (to make metering values available in Web Portal)

Run MTMComputeImbalanceSettlement manually

 •  
4.1.13Close BRSs for metering value reporting

1/2

16:00


1/2Accenture

Close (turn OFF) the following BRS's before switching to migration mode.

 • BRS_NO-313
 • BRS-NO-303 Request Master Data
 • BRS-NO-315 Request Metering Values
 • BRS-NO-324 Request Imbalance Settlement

Open/Close BRS for traffic

 •  
4.1.15

Delete all messages in EMIF OUT

Do not start until 4.1.13 is done

1/2

16:30

1/2

23:59

Accenture

EMIF.EMIF_MV_OUT_MSG and EMIF_MP_OUT_MSG needs to be emptied

Delete all messages in EMIF OUT

 •  
4.1.16

Turn on polling functionality to EMIF OUT

Do not start until 4.1.13 is done

1/2

16:30

1/2

23:59

Accenture

Turn on again polling functionality to EMIF OUT

Turn ON polling-functionality

 •