03 - Market Party Connectivity

Sist oppdatert 2019-02-25 10:50

Edielportalen:

  • Go Live 03 <Rolle> Forbindelsestest for markedsaktører

Execution period

Elhub Go Live: The activities in this section are executed in the period 16/1 to 21/1.

Summary of activities

The purpose of this chapter is to test Connectivity between the Production systems of the Market Parties and Elhub.


Content overview

Market Party Connectivity contains the following main parts:

  • 3.1 Connectivity test with market parties


Commissioning steps

Task IDCommissioning stepStart timeDeadlineExecution OrganizationStep description

Done

3.1 Connectivity test with market parties
3.1.2

Forbindelsestest med markedsaktørene

16/1
18/1Alle markedsaktører

Markedsaktørene benytter BRSer for å teste forbindelse mellom aktør og Elhub, slik beskrevet her (nederst på siden):

https://elhub.no/dokumentasjon-og-miljoer/miljoer/elhubs-produksjonsmiljo/

Merk at denne tilkoblingstesten skal gjøres fra det systemet aktøren skal benytte for måleverdirapportering i uke 4 og 5.

Gjennomføring av dette steget skal rapporteres i Edielportalen for nett og kraft.


N/A
3.1.3

Sjekkpunkt

Forbindelsestest for alle markedsaktører ok og start av frys av markedsprosesser

21/1

9:00

N/AElhub

Verifisert kommunikasjon over EMIF og Web Portal mot Elhub produksjon.

  •