Commissioning Run Book ("CRB")

Sist oppdatert 2018-09-04 13:04


"Commissioning Run Book" er kjørebok  for prosessen for Elhub Go Live. Denne inneholder all steg som utføres av enten Elhub, Elhubs underleverandør eller markedsaktørene i Go Live-prosessen. Den inneholder også sjekkpunkter, som er de punktene underveis i prosessen der vi oppgjør status før vi går videre. 

"CRB" er delt inn i seksjoner delt opp etter sammenhørende aktiviteter. Hver seksjon har en kort innledning med oppsummering av innholdet, samt en oversikt over når stegene i seksjonen skal gjennomføres, både i Elhub Go Live, men også i generalprøven.

Sjekk også ut seksjonen "Leseguide for markedaktørene" som forklarer innholdet til de ulike kolonnene i kjøreboka, og også forklarer fargekodene på stegene.

Under Go Live-prosessen og generalprøven kommer Elhub til å løpende oppdatere progresjonen på "våre steg" i kolonnen lengst til høyre, mens markedsaktørene rapporterer gjennomføringen av sine steg i Go Live-modulen i Edielportalen. Merk at CRB er organisert kronologisk innad i hver seksjon, men sjekk også ut kolonnene for start- og sluttidspunkt per steg.