Norsk navn

Engelsk navn

BIM kode

Full

Full

Begrenset

Limited