Norsk navn

Engelsk navn

BIM kode

Produksjon

Production

In

Forbruk

Consumption

Out