Norsk navn

Engelsk navn 

BIM kode

Vannkraft

Hydro

Z06

Vindkraft

Wind

Z05

Varmekraft

Thermal

Z04

Kjernekraft

Nuclear

B14

Solkraft

Solar

B16

Annet

Other

B20