Norsk tekst

Engelsk tekst

BIM kode

Dødsfall

Death

Z41

Utflytting

Move (Customer move out)

Z42

Konkurs

Bankruptcy

Z44

Leverandørbytte

Change (Supplier change)

Z45