Norsk navn

Engelsk navn

BIM kode

Forbruk

Consumption

E17

Produksjon

Production

E18

Kombinert

Combined

E19

Utveksling

Exchange

E20

Tilknytning

Connection

Z01