Norsk tekst

Engelsk tekst

BIM kode

Midlertidig

Temporary

21

Estimert

Estimated

56

Tilbaketrukket

Withdrawn

58

Endelig estimert

Final estimation

81

Målt

Metered

127

Stipulert

Stipulated

Z01

Målt profilert forbruk

Final Profiled Consumption

FPC

Estimert profilert forbruk

Final Preliminary Profiled Consumption

FPPC

Preliminært profilert forbruk
(utgår etter innføring av 15 minutters balanseavregning)

Preliminary Profiled Consumption

PPC

Temporært profilert forbruk

Temporary Profiled Consumption

TPC

6015 transformert forbruk

Interval Final Profiled Consumption

iFPC