Norsk navn

Engelsk navn 

BIM kode

Historikkbasert reelt volum

History based real volume

E001

Flatprofilert reelt volum

Flat profiled real volume

E002

Historikkbasert totalvolum

History based total volume

E003

Volum basert på forventet årlig forbruk og flat profil

Volume based on expected annual consumption and flat profile

E004

Strømbrudd

Power failure

E005

Volum basert på planlagt forbruk/utveksling/produksjon

Volume based on planned consumption/exchange/production

E006

Volum basert på balansekontroll

Volume based on balance control

E007

Manuell endring

Manual change (editing)

E008