Norsk  navn

Engelsk navn

BIM kode

Profilavregnet

Profiled

E01

Intervallavregnet

Non profiled

E02

Ikke avregnet

Not settled

Z01