Norsk tekst

Engelsk tekst

BIM kode

Periodisk

Periodical

1

Siste avlesning av gammel måler

Last read of old meter

4