Skip to main content

Oversikt over VEE prosessen

Oversikt over VEE prosessen


Figuren viser en overordnet oversikt over VEE prosessen. Det er nettselskapet som er ansvarlig for validering, estimering og endring (editering) av måleverdier. Måleverdiene oppdateres i Elhub som er autoritativ kilde. Elhub måler også kvaliteten på måleverdiene som blir sendt inn over tid.
Hovedløpet for VEE prosessen skal være automatisert slik at det kan kjøre uten manuell intervensjon. Slik automatisering er særdeles viktig grunnet omfanget av data som skal behandles, og de korte tidsfristene samt kravene til datakvalitet.
Nettselskapet er videre ansvarlige for å ha kontrollrutiner som til en hver tid skal kunne avdekke utbedringsbehov i den automatiske valideringen og estimeringen av måleverdier. 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.