Skip to main content

Måling av kvalitet

Måleverdienes kvalitet er avgjørende for et velfungerende marked. Elhub vil derfor måle og kommunisere måleverdikvalitet for det enkelte nettområdet. Kvaliteten vil for eksempel måles i prosent ut i fra hvor mange målepunkt som fikk endret sine verdier etter D+1 fristen, henholdsvis ved D+5, + senere ved behov.
Kvalitetsmålingen kan brukes av nettselskapene for synliggjøring av hvor vidt man har en god kvalitet på måleverdiene. Dette kan være nyttig både dersom nettselskapene drifter måleverdiinnsamlingen sin selv eller via en tredjepart.
En oversikt over gjeldende benchmarks, og nettselskapenes nivå i forhold til disse, vil bli gjort tilgjengelig i Elhub.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.