Beskrivelse av attributtene relatert til Adresse

Navn

Beskrivelse

Format

Gyldighets-

periode

Engelsk navn

BIM navn

Bruksenhetsnummer

Entydig identifisering av en bruksenhet.

For norske adresser:

Gyldig bruksenhetsnummer som oppgitt hos Kartverket.

Skal bestå av en bokstav (L, H, U eller K) etterfulgt av fire tall.

RegEx:

^[LHUK][0-9]{4}?$

Nei

Housing Unit Number

RoomIdentification

Gatenavn

Navn gå gate.

Dersom gateadresse ikke eksisterer eller er vanskelig å vedlikeholde (for eksempel byggestrøm) skal adressen være tom eller inneholde det beste netteieren har.

For norske adresser:

Gyldig gatenavn som oppgitt hos Kartverket eller Posten, alternativt det beste netteier har.

Nei

Street Name

StreetName

Husnummer

Nummer på bygning samt eventuell bokstav.

For norske adresser:

Gyldig husnummer som oppgitt hos Kartverket eller Posten.

Skal starte med heltall, men ikke null og kan etterfølges av én bokstav uten mellomrom. Store bokstaver skal benyttes.

RegEx: ^[1-9]{1}[0-9]*[A-ZÆØÅ]?$

Nei

House Number

BuildingNumber

Kommunenummer

Kommunenummer gatenavnet tilhører.

For norske adresser:

Gyldig kommenummer som oppgitt hos Kartverket.

Skal bestå av fire tall (inkluderer alltid ledende nuller).

Nei

Municipality Number

MunicipalityCode

Postnummer

Identifikasjon av postkontor i Norge.  Kan også benyttes til postnummer i utlandet.

For norske adresser:

Gyldig postnummer som oppgitt hos Posten.

Skal bestå av fire tall (inkluderer alltid ledende nuller).

Nei

Postal Code

Postcode

Poststed

Navn på by eller sted for postnummeret.

For norske adresser:

Gyldig poststed som oppgitt hos Posten.

Skal bestå av store bokstaver.

Nei

City

CityName

Land

Land for adressen.

Internasjonal standard ISO 3166-1 alpha-2

Nei

Country

CountryCode

Adressekode

Unik kode innenfor en kommune for gate eller adresseparsell.

Tekst

Nei

Street Number

StreetCode

Etasje

Identifikasjon av etasje i hus eller bygning.

Tekst

Nei

Floor Number

FloorIdentification

Stedsnavn

Kan brukes dersom postmottaker ikke har gate- eller veiadresse, men benytter stedsnavn.

Tekst

Nei

City Sub Division

CitySubDivisionName

Adressebeskrivelse

Fritekst for tilleggsopplysninger om adressen. Dette feltet kan for eksempel benyttes:

  • der anlegget går over flere husnummer

  • til leilighetsnummer – «intern» nummerering i bygårder

  • der adressen har addressetilleggsnavn i matrikkelen

  • for identifisering av sluttbrukeren, for eksempel bruksnavn eller en gruppering som skolekrets.

Tekst

Nei

Address Description

AddressFreeForm