Skip to main content

BRS-NO-213 - Fjerning av målepunkt

Oversikt

Nettselskapet er ansvarlig for å melde om fjerning av målepunkt så snart de vet at et målepunkt ikke lenger skal brukes. Prosessen anvendes i de tilfeller der nettselskapet mottar et gyldig ønske (ift. eierskap og fullmakter) om å fjerne et målepunkt. Dett skjer når huset for eksempel er revet eller brent ned, eller på grunn av sammenslåing av målepunkt, osv. Historikk på målepunktet slettes ikke i Elhub, men målepunktet vil bli sperret for ytterliggere prosesser.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvensdiagram

Starttilstand

Basert på informasjonen mottatt fra sluttbrukeren eller basert på egne beslutninger registreres et behov hos nettselskapet om fjerning av et målepunkt.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

  • På dato for fjerning, sender nettselskap «15 - Oppdatering av grunndata» til Elhub.

  • Elhub kontrollerer mottatt melding.

    • Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under.

  • Elhub oppdaterer målepunktstatus til Avsluttet

    • Ingen andre grunndata i målepunktet oppdateres i denne prosessen

Valideringsregler

Validering

Feilkode

1

Målepunktet må være registrert i Elhub

E10

2

Målepunkt må være et avregningspunkt

EH010

3

Målepunktstatus må være Inaktivt

EH042

4

Dato for fjerning av målepunkt må være innenfor tidsfristene

EH003

5

Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid

EH032

6

Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er i

E0I

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager før - Min

Nettselskap

Elhub

Dagens dato

Antall dager før - Max

Nettselskap

Elhub

Dagens dato

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Årsak

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Fjerning

21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-213 Fjerning av målepunkt

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Fjerning

37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-213 Fjerning av målepunkt

Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestUpdateMasterDataMeteringPoint fra Nettilknytningstilbyder til Målepunktadministrator.

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

EH055

2

Document Type = E58

EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-213

EH055

5

EnergyBusinessRole = DDM

EH013

6

Payload

Kun én PayloadMasterDataMPEvent er tillatt oppgitt i melding

EH092

7

PayloadMasterDataMPEvent/Identification skal ikke være oppgitt i melding

EH026

8

StartOfOccurrence må være oppgitt i melding

EH026

9

OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding

EH033

10

MPDetailMeteringPointCharacteristic skal ikke være oppgitt i melding

EH026

11

MPAddressMeteringPointAddress skal ikke være oppgitt i melding

E86

12

MPPositionMeteringPointGeographicalCoordinate skal ikke være oppgitt i melding

E86

13

MPAddressCadastral skal ikke være oppgitt i melding

E86

14

AnnualPeriodEstimatedMetrics skal ikke være oppgitt i melding

E86

15

MeteringInstallationMeterFacility skal ikke være oppgitt i melding

E86

16

MPTaxationProfile skal ikke være oppgitt i melding

EH028

17

MeasurementDefinition skal ikke være oppgitt i melding

EH029

18

MeteringGridAreaUsedDomainLocation skal ikke være oppgitt i melding

EH064

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.