Skip to main content

BRS-NO-133 - Reversering av oppstart i målepunkt

Oversikt

Denne prosessen skal kun benyttes hvis feil har oppstått. Elhub vil holde oversikt over antall reverseringer, for å sikre at prosessen ikke misbrukes til å håndtere angrefrist.

Reversering skal normalt kun brukes i forbindelse med feil. Reverseringen vil sette kontrakter tilbake til tilstanden før feilen ble introdusert, ingen andre grunndata vil bli endret. Denne reverseringsprosessen skal brukes for å reversere følgende prosesser:

Når nettselskap, sluttbruker eller kraftleverandør oppdager feil ved en gjennomført prosess, meldes dette til nettselskapet som sender "Reversering av oppstart i målepunkt". 

Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering til nettselskap eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene.
Elhub vil umiddelbart informere alle berørte parter (normalt nettselskap, leveringspliktig kraftleverandør og eventuell gammel kraftleverandør). En eventuell gammel sluttbruker i målepunktet flyttes automatisk inn igjen.
Så snart som mulig og senest innen 3 virkedager vil nødvendige måleverdier sendes på nytt til riktige mottakere fra Elhub

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvensdiagram

Starttilstand

Sluttbruker, nettselskap eller kraftleverandøren oppdager en feil ved en allerede gjennomført oppstartsprosess. Feilen meldes til nettselskapet som startet prosessen.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

 • Når nettselskap eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes meldingen «13 - Oppstart i målepunkt (Reversering)». Opprinnelig prosess identifiseres ved å referere til meldingen som initierte denne.  Dette kan gjøres tidligst etter at kanselleringsfrist for opprinnelig prosess er passert. Hvis feil oppdages tidligere enn dette skal prosessen kanselleres.

 • Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser denne med begrunnelse gitt i valideringsreglene.

 • Elhub vil umiddelbart informere alle berørte parter (normalt nettselskap, leveringspliktig kraftleverandør og eventuell gammel kraftleverandør).

 • En eventuell gammel sluttbruker i målepunktet flyttes automatisk inn igjen, hvis dette er relevant.

 • Hvis det er registrert endringer i grunndata i målepunktet etter oppstartsdato, vil samtlige endringer bli sendt til kraftleverandøren i en separat melding for å sikre konsistens i grunndata.

 • Så snart som mulig vil nødvendige måleverdier sendes på nytt til riktige mottakere fra Elhub

Kansellering

Kansellering av reverseringen er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Det er ikke mulig å reversere reverseringen, så ved feilreverseringer, må ny oppstartsmelding tilbake i tid sendes inn.

Valideringsregler

Validering

Feilkode

1

Opprinnelig prosess må være registrert i Elhub

EH033

2

Opprinnelig prosess må være en av følgende:

 • BRS-NO-123 - Oppstart i målepunkt - innflytting

EH081

3

Kontraktsendring som reverseres må være siste endring på kraftkontrakter i målepunktet

EH024

4

Markedsaktør som initierer reversering må være netteier i nettområde som målepunktet er i

EH023

5

Dato for reversering må være innenfor tidsfristene

EH003

6

Hver kraftleverandør med en kraftkontrakt må ha avtale for forbruk med en balanseansvarlig i nettområdet som målepunkter er i hvis målepunkttype er en av følgende:

 • Forbruk

 • Kombinert

E16

7

Hver kraftleverandør med en kraftkontrakt må ha avtale for produksjon med en balanseansvarlig i nettområdet som målepunktet er i hvis målepunkttype er en av følgende:

 • Produksjon

 • Kombinert

E16

8

Leveringspliktig kraftleverandør må være samme for hele perioden sluttbruker skal legges på leveringsplikt

EH093

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager tilbake - Min

Nettselskap

Elhub

Dagens dato, tidligst etter at kanselleringsfrist for opprinnelig prosess er passert.

Antall dager tilbake - Max

Nettselskap

Elhub

Perioden avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (APAM) kan beregnes for, og kun for de prosessene som er kjørt gjennom Elhub.

Reversering til nettselskap

Elhub

Nettselskap

Umiddelbart, senest innen 1 virkedag

Reversering til gammel kraftleverandør

Elhub

Gammel kraftleverandør

Umiddelbart, senest innen 1 virkedag

Resending av Måleverdier til riktig kraftleverandør

Elhub

Ny og gammel kraftleverandør

Umiddelbart, senest innen 3 virkedager

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

Start in metering point - from Grid Access Provider

Reversering

1 - RequestStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-133 Reversering av oppstart i målepunkt

Start in metering point - from Grid Access Provider

Reversering

2 - ConfirmStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-133 Reversering av oppstart i målepunkt

Start in metering point - from Grid Access Provider

Reversering

3 - RejectStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-133 Reversering av oppstart i målepunkt

2 - Start of supply - to Balance Supplier

Reversering

1 - RequestStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-133 Reversering av oppstart i målepunkt

11 - End of supply - to Balance Supplier

Reversert skifte

8 - NotifyEndOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-133 Reversering av oppstart i målepunkt

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Innflytting

4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-133 Reversering av oppstart i målepunkt

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Endret MP data

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata

14 - Start in metering point - to Grid Access Provider

4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-133 Reversering av oppstart i målepunkt

7 - Metering values - to Market parties

Periodevolum, stand

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E65 - Periodevolum

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt


Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestStartOfSupply fra Nettilknytningstilbyr til Målepunktadministrator.

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestStartOfSupply

EH055

2

Document Type = E02

EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-133

EH055

5

EnergyBusinessRole = DDM

EH013

6

Payload

OriginalBusinessDocumentReference må være oppgitt i melding

EH033

7

BalanceSupplierInvolvedEnergyParty skal ikke være oppgitt i melding

EH059

Kun informasjon for å identifisere opprinnelig prosess vil bli brukt i Elhub. Ingen sluttbrukerinformasjon vil bli oppdatert.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.