Innledning

BRSene for Avregningsgrunnlag og avviksoppgjør brukes for å dokumentere underlaget for balanseavregningen og avvikoppgjøret. Det er Elhub som er ansvarlig for å regne ut og distribuere underlaget for balanseavregningen og avviksoppgjøret, og aktørene kan selv velge hvordan og hva de vil bruke denne informasjonen til. Mer informasjon om hvordan dette underlaget regnes ut finnes i Elhub Beregningsfunksjoner. Underlagene som sendes til ansvarlig for balanseavregningen og ansvarlig for elsertifikater er dokumentert i BRS Reporting for Imbalance Settlement and Elcertificates