Introduksjon

Det er kraftleverandør som er ansvarlig for informasjon om sine sluttbrukere i Elhub. Denne informasjonen brukes av nettselskapet for fakturering av nettleie og i annen kommunikasjon. Det er derfor viktig at kraftleverandøren holder informasjonen oppdatert og til enhver tid registrer den mest aktuelle kontaktinformasjonen de har tilgjengelig.

Kraftleverandør er ansvarlig for følgende grunndata koblet til sine sluttbrukere i Elhub:

 • Sluttbrukers fødselsnummer eller organisasjonsnummer
 • Sluttbrukers navn eller firmanavn
 • Kontaktinformasjon til sluttbruker
  • Epostadresse
  • Mobilnummer
  • Telefonnummer
  • Faksnummer
 • Sluttbrukers postadresse og fakturaadresse
  • Gatenavn
  • Gatenummer
  • Husnummer
  • Etasjenummer
  • Postnummer
  • Poststed
  • Stedsnavn
  • Kommune
  • Land
  • Boenhetsnummer
  • Ved
  • Attention
  • C/O
  • Postboks

Kontaktinformasjon

Kraftleverandør plikter å registrere kundens mobilnummer og epostadresse i Elhub dersom denne informasjonen er tilgjengelig for kraftleverandør.

Sluttbrukeradresse

Det er kraftleverandør som er ansvarlig for å oppdatere riktig sluttbrukeradresse for sine sluttbrukere i Elhub. En sluttbruker på et målepunkt kan i Elhub ha to adresser; postadresse og fakturaadresse. Fakturaadresse brukes kun hvis faktura skal sendes til annen adresse enn sluttbrukeren sin postadresse.

Sluttbrukeradresse registrert i Elhub vil bli direkte brukt for å sende post og faktura til sluttbruker. Det er dermed viktig at alle markedsaktører følger retningslinjer for hva de ulike adressefeltene skal inneholde og hvordan de skal brukes. Dette vil sikre at post og faktura blir adressert og sendt ut riktig. I tabellen nedenfor beskrives innhold i de ulike adressefeltene og i hvilken rekkefølge de skal skrives for å følge Posten sine retningslinjer.

Rekkefølge på adresseutskrift

Elementnavn Elhub Informasjonsmodell

Elementnavn BIM

Beskrivelse

1AdresseidentifikasjonAddressFreeForm

Informasjon som kan brukes for å identifisere sluttbrukeren, eksempel bruksnavn eller en gruppering som skolekrets. Dette er informasjon som ikke kan registreres i feltene Ved, Attention eller CO.

2VedOnBehalf

Navn på den posten er adressert til på vegne av postmottaker. Skal kun inneholde et navn på en person eller organisasjon.

Prefixes med "v/" eller tilsvarende i utskrift.

3AttentionAttentionOf

Navn på person i bedrift.

Prefixes med "Att:" eller tilsvarende i utskrift.

4COCareOf

Navn på person som eier adressen.

Prefixes med "c/o" eller tilsvarende i utskrift.

5PostboksPostOfficeBoxBrukes dersom postmottakere får posten levert i postboks. Brukes ikke sammen med gate- eller veiadresse.
6GatenavnStreetName
7HusnummerBuildingNumber

Nummer og eventuell bokstav.

Skrives etter Gatenavn på samme rad.

8StedsnavnCitySubDivisionNameKan brukes dersom postmottaker ikke har gate- eller veiadresse, men benytter stedsnavn.
9PostnummerPostcode
10PoststedCityNameSkrives etter Postnummer på samme rad.
11LandCountryCodeBrukes hvis forskjellig fra Norge.