Følgende tabell angir hvilke beregningsfunksjoner og grunnlag som brukes i de respektive BRS-er:


Tilgjengelig ved meldingTilgjengelig Elhub AktørportalForretningsprosess
Innmating (per time per nettområde)XXBRS-NO-321, BRS-NO-502
Nettap (per time per nettområde)XXBRS-NO-321, BRS-NO-502

Timeavregnet forbruk (per time per nettområde)

XXBRS-NO-321

Timeavregnet forbruk (per time, balanseansvarlig, kraftleverandør, nettområde)

XXBRS-NO-502
JIP (per time per nettområde)XXBRS-NO-321
JIP (per time, balanseansvarlig, kraftleverandør, nettområde)XXBRS-NO-502
Utveksling (per time per nettområde)XXBRS-NO-321
Produksjon (per time per nettområde)XXBRS-NO-321
Beregnede forbruk per time for profilavregnede målepunkt:


  • Preliminært volum (PPC og FPPC, per time per målepunkt)
XXBRS-NO-322
  • Målt profilavregnet volum (FPC, per time per målepunkt)
XXBRS-NO-312
  • Temporær volumserie (TPC per time per målepunkt)
XXBRS-NO-312
Estimering av profilavregnede volumer koblet til hendelse:


  • Periodevolum og målerstand
XXBRS-NO-312
Avviksoppgjør:


Avviksoppgjør ATAM (aggregert)XXBRS-NO-503
  • Korreksjonsvolum (per døgn per målepunkt)

X
  • Korreksjonssaldo (per døgn per målepunkt)

X
Avviksoppgjør APAM (aggregert)XXBRS-NO-503
  • Differansevolum (per kraftleverandør per nettområde)
XXBRS-NO-503
  • Saldobeløp (per kraftleverandør per nettområde)
XXBRS-NO-503
  • Differansevolum (per døgn per målepunkt)

X
  • Saldobeløp (per døgn per målepunkt)

X
Andre beregninger


Endelig nettap (per nettområde per time, 1,2,3 år etter bruksdøgnet)
X
Produsert volum for elsertifikatutstedelse (daglig per produksjonsanlegg)Melding til NECSXBRS-NO-511
Beregningsrelevant volum for elsertifikat (kvartalsvis)Melding til NECSXBRS-NO-512


Videresending av mottatte måleverdier, resultatet av beregninger for virtuelle målepunkt, samt spørringer er ikke med i denne tabellen (BRS-NO-312, BRS-NO-313, BRS-NO-332, BRS-NO-315, BRS-NO-324).

Dokumentasjon av ATAM og/eller APAM per time kan trekkes ut ved forespørsel fra kraftleverandøren.