Oversikt

Sluttbruker kan få tilgang til en oversikt over hvilke tredjeparter som har tilgang til sluttbrukerens data. Denne oversikten får sluttbrukeren via en web plug-in som implementeres hos den valgte leverandøren av portaltjenester av leverandøren.
Sluttbruker kan gjennom denne tilgangen legge til nye tredjeparter eller stoppe tilgangen til aktive tredjeparter.

Use Case for Oversikt over tredjeparts tilgang

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Prosessen består av følgende sekvens.

Sekvensdiagram Oversikt over tredjeparts tilgang

Starttilstand

Prosessen starter når sluttbruker ønsker å se hvem som har tilgang til sluttbrukers data, eller ønsker å legge til eller ta bort tilgang.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

  • Sluttbruker starter en manuell prosess via en web plug-in, for å administrere tilgang til sluttbrukers egne data.
  • Elhub viser eller oppdaterer tilgangen til sluttbrukers målepunkt.
  • Prosessen vil bli beskrevet i detalj som en del av brukerveiledningen til web plug-in.

Valideringsregler

Validering

Feilmelding

Målepunktet må finnes

Målepunktet finnes ikke (Ikke tilgang til valgt målepunkt)

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Dato

Sluttbruker

Elhub

Når som helst

Meldingsreferanser

Denne prosessen benytter en web plug-in. Ingen meldinger involvert.