Oversikt

UseCase for Oppdatering av tredjeparts tilgang

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvensdiagram Oppdatering av tredjeparts tilgang

Starttilstand

Tredjepart skal ha en avtale med sluttbruker over hvilke målepunkter tredjepart kan få informasjon om før informasjon kan innhentes fra Elhub.
Prosessen starter når en tredjepart har behov for å legge til nye målepunkt, utvide lagring av måleverdier for sluttbrukeren eller fjerne målepunkt fra sin portefølje.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

  • Tredjepart legger til ny eller fjerner målepunkt fra sin portefølje i sitt datasystem og sender melding «34-Oppdatering av tredjeparts tilgang» til Elhub, inkludert eventuell endring av utvidet lagring på vegne av sluttbruker.
  • Elhub kontrollerer mottatt melding. Ved feil, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene.
  • Ved fjerning av tilgang til målepunkt vil Elhub gjennomføre endringen umiddelbart
  • Hvis tredjepart forespør tilgang til et nytt målepunkt vil Elhub legge forespørselen til godkjenning av sluttbrukeren. Når sluttbrukeren har godkjent forespørselen i Elhub web plugin vil Elhub umiddelbart gi tredjepart tilgang til målepunktet.
    • Hvis sluttbruker ikke godkjenner forespørsel innen tidsfristen vil prosessen avsluttes.

Tilgang for tredjepart blir gitt tilbake til sluttbrukerens innflyttingsdato. Ved utflytting eller fjerning av tredjeparts tilgang beholder tredjepart mulighet for å spørre på data som er gyldig frem til utflyttingsdato/avsluttingsdato.

Valideringsregler

#ValideringFeilkode
1Målepunktet må være registrert i ElhubE10
2Målepunkt må være et avregningspunktEH010
3Målepunktet må ha en sluttbruker på initieringsdato for prosessenEH016
4Sluttbruker må godkjenne tredjeparts forespørsel på tilgangEH088
5Tredjepart skal ikke ha en aktiv tredjepartskontrakt i målepunktet hvis tilgang etterspørresEH017
6Tredjepart må ha en aktiv tredjepartskontrakt i målepunktet hvis tilgang fjernesEH016
7Forespørsel fra tredjepart foreligger alleredeEH098

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Dato

Tredjepart

Elhub

Når som helst

Sluttbrukers godkjenning av tredjepartstilgangSluttbruker (gjennom Elhub web plugin)Elhub30 kalenderdager

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Årsak

34 - Update of Third Party access


34 - UpdateThirdPartyAccess

E10 - Anmodning om endring av masterdata

BRS-NO-622 Oppdatering av tredjepartstilgang

34 - Update of Third Party access


37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-622 Oppdatering av tredjepartspart tilgang