Oversikt

I forbindelse med oppstartsprosesser er det viktig å sikre korrekt kobling mellom sluttbruker og målepunkt, samt sjekke grunndata som avgjør om og hvordan prosessen kjøres. Denne prosessen brukes for å hente ut nødvendig informasjon fra Elhub og er tilgjengelig både over EMIF og i Elhub Aktørportal.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

To varianter av spørringen er aktuelle: Finn sluttbrukers målepunkt ID og Verifiser Målepunkt ID

 • Nettselskapene vil ikke ha noen rolle i prosessen
 • I begge tilfeller er målet i tillegg å sjekke grunndata som er avgjørende for videre prosessering, f.eks. om godkjent avlesning finnes eller om målepunktet er timeavregnet.

Sekvensdiagram for Verifiser grunndata i målepunkt

Starttilstand

Generelle forutsetninger for prosessen:

 • Det må være en fullmakt eller kontraktsfestet avtale på plass for at en kraftleverandør eller tredjepart skal kunne samle informasjon om sluttbrukerens målepunkt.
 • Aktøren har enten tilgang til målepunkt ID eller annen nøkkelinformasjon for å søke frem riktig målepunkt.

Prosessforløp

Spørring

Brukere vil via tjenesten ha tilgang til å forespørre og få bekreftet målepunkt-id, inklusiv relatert informasjon.
To typer spørringer er tilgjengelig:

 1. Hvis målepunkt-ID skal verifiseres, så skal kun målepunkt ID sendes inn.
 2. Hvis målepunkt-ID skal finnes, må brukeren oppgi en av følgende kombinasjoner:
  1. Sluttbruker ID og minimum to av følgende elementer; postnummer, gatenavn, husnummer
  2. Sluttbruker ID og målepunkt ID
  3. Sluttbruker ID og målernummer
  4. Postnummer og målernummer


Oversikt over bruk av wildcard i spørring:

Felt

Min. lengde på søkekriterier

Eksempel

Postnummer

Hvis postnummer skal brukes som søkekriterie må minimum to tegn oppgis før wildcard

Hvis postnummer ikke skal brukes som søkekriterie oppgis kun wildcard

70*

*

Gatenavn

Hvis gatenavn skal brukes som søkekriterie i spørring 2a må minimum fem tegn oppgis før wildcard

Hvis gatenavn ikke skal brukes som søkekriterie i spørring 2a oppgis kun wildcard

Hvis gatenavn inneholder færre enn 5 tegn må hele navnet oppgis.

Hvis anleggsadresse ikke har gatenavn utelates dette feltet i spørringen.

Nydal*

*

Lien

Husnummer

Hvis husnummer skal brukes som søkekriterie i spørring 2a må minimum ett tegn oppgis før wildcard

Hvis husnummer ikke skal brukes som søkekriterie i spørring 2a oppgis kun wildcard

Hvis anleggsadresse ikke har husnummer utelates dette feltet i spørringen.

2*

*

Sluttbruker IDFullt utfylt
MålernummerFullt utfylt

Målepunkt ID

Fullt utfylt


Resultat

Resultat av spørringene vil i tilfelle 1 og 2b returnere ett sett av data (eller ingen), øvrige tilfeller kan Elhub returnere flere sett av data.

Følgende data vil returneres fra Elhub etter et søk (Målepunkt forkortes "MP"):

 • Netteier
 • Nettområde
 • MålepunktID
 • Målernummer
 • MP-Gatenavn
 • MP-Husnummer
 • MP-Etasje
 • MP-Boenhet
 • MP-Postnummer
 • MP-Poststed
 • MP-Land
 • MP-GB nummer (Informasjon om G.nr/B.nr/Festenr./Sek.nr.)
 • Beskrivelse av målepunktadresse
 • Avregningsform
 • Innhentingsmetode
 • Målepunkttype
 • Målepunktstatus
 • Siste avleste dato
 • Dato for leveringsplikt (ingen verdi dersom sluttbrukeren ikke har leveringsplikt)
 • Antatt årsforbruk
 • Næringskode
 • Forbrukskode
 • Om målepunktet er blokkert for leverandørskifte

Hvis forespørselen gjelder Verifiser målepunkt-ID, kan feilmelding oppstå hvis målepunkt-ID ikke finnes eller at format ikke er gyldig.
Hvis forespørselen gjelder Finn sluttbrukers målepunkt-ID, kan feilmeldinger oppstå hvis kriteriene ikke gir noen treff eller ikke følger søkekriterienes minstekrav. Kriteriene må endres og forespørsel sendes på nytt.

Valideringsregler

#ValideringFeilkode
1Kombinasjonen av søkekriterier må være tillattEH015
2Søket må finne minimum ett målepunktE0H
3Søket skal ikke resultere i flere enn 99 målepunkterEH051

Tidsfrister

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Elhub

Kraftleverandør/Tredjepart

Informasjonsuthenting fra Elhub skal kunne gjøres 24/7 nær opp til «real time» respons

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

31 - Verify Masterdata Metering Point


16 - RequestUpfrontMeteringPointCharacteristics

E10 - Masterdata målepunkt

BRS-NO-611 Verifiser grunndata i målepunkt

31 - Verify Masterdata Metering Point


37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-611 Verifiser grunndata i målepunkt

31 - Verify Masterdata Metering Point

svar

17 - ResponseUpfrontMeteringPointCharacteristics

E07 - Masterdata målepunkt

BRS-NO-611 Verifiser grunndata i målepunkt