Melding: RequestUpfrontMeteringPointCharacteristics


Meldingsdel

Innhold

Feilkode
1

Header

Melding skal være RequestUpfrontMeteringPointCharacteristics

EH055
2

Document Type = E10

EH011
3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025
4

RequestPositiveAcknowledgement skal ikke være oppgitt i melding

EH065
5

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-611

EH055
6

EnergyBusinessRole = DDQ, QRY eller AG

EH013
7

Payload

Følgende elementer/klasser skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointUsedDomainLocation er oppgitt i melding:

 • MeteringInstallationMeterFacility
 • MPAddressMeteringPointAddress
EH015
8

Følgende elementer/klasser være oppgitt i melding hvis ConsumerInvolvedCustomerParty er oppgitt i melding og MeteringInstallationMeterFacility ikke er oppgitt i melding:

 • PostCode
EH015
9

Én og kun én av følgende må være oppgitt i melding hvis MeteringInstallationMeterFacility er oppgitt i melding:

 • PostCode
 • ConsumerInvolvedCustomerParty
EH015
10

Følgende elementer/klasser skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringInstallationMeterFacility er oppgitt i melding:

 • MeteringPointUsedDomainLocation
 • StreetName
 • BuildingNumber
EH015
11

Én og kun én av følgende elementer/klasser være oppgitt i melding hvis MPAddressMeteringPointAddress er oppgitt i melding:

 • ConsumerInvolvedCustomerParty
 • MeteringInstallationMeterFacility 
EH015
12

Hvis StreetName inneholder wildcard må en av følgende være oppfylt:

 • StreetName inneholder kun et wildcard tegn
 • StreetName inneholder minimum fem tegn før wildcard tegn, og ingen tegn etter
EH015
13

Hvis BuildingNumber inneholder wildcard må en av følgende være oppfylt:

 • BuildingNumber inneholder kun et wildcard tegn
 • BuildingNumber inneholder minimum ett tegn før wildcard tegn, og ingen tegn etter
EH015
14

Hvis begge følgende er sanne:

 • MPAddressMeteringPointAddress er oppgitt i melding
 • PostCode inneholder wildcard

da må en av følgende være oppfylt:

 • PostCode inneholder kun et wildcard tegn
 • PostCode inneholder minimum to tegn før wildcard tegn, og ingen tegn etter
EH015
15

Hvis begge følgende er sanne:

 • MeteringInstallationMeterFacility er oppgitt i melding
 • PostCode inneholder wildcard

da må PostCode inneholder minimum to tegn før wildcard tegn, og ingen tegn etter

EH015
16

Én og kun én av følgende elementer/klasser får inneholde kun et wildcard tegn:

 • StreetName
 • BuildingNumber
 • PostCode
EH015