Forespørsel fra kraftleverandør:
Melding: RequestToGridAccessProvider

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode
1

Header

Melding skal være RequestToGridAccessProvider

EH055
2

Document Type = 21

EH011
3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 6

EH025
4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-601

EH055
5

EnergyBusinessRole = DDQ, BSL eller SLR

EH013
6

Payload

Minimum én av RequestPublic og RequestPrivate må være oppgitt i melding

EH034


Svar fra nettselskapet:
Melding: ResponseFromGridAccessProvider

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode
1

Header

Melding skal være ResponseFromGridAccessProvider

EH055
2

Document Type = 21

EH011
3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 6

EH025
4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-601

EH055
5

EnergyBusinessRole = DDM

EH013
6

Payload

Minimum én av FeedbackPublic og FeedbackPrivate må være oppgitt i melding

EH034
7

RequestPublic skal ikke være oppgitt i melding

EH034
8

RequestPrivate skal ikke være oppgitt i melding

EH034