Melding: RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode
1

Header

Melding skal være RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

EH055
2

Document Type = E58

EH011
3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025
4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-402

EH055
5

EnergyBusinessRole = DDM

EH013
6

Payload

Kun én PayloadMasterDataMPEvent er tillatt oppgitt i melding

EH092
7

PayloadMasterDataMPEvent/Identification skal ikke være oppgitt i melding

EH092
8

StartOfOccurence må være oppgitt i melding

EH033
9

OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding

EH033
10

MeteringPointType må være oppgitt i melding hvis MeteringPointSubTypeConsumption eller MeteringPointSubTypeProduction er oppgitt i melding

EH039

11

MeteringPointType skal ikke være Utveksling (E20)

EH039
12

MeteringPointSubTypeConsumption må være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17) eller Kombinert (E19)

EH026
13

MeteringPointSubTypeConsumption skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18)

EH026
14

MeteringPointSubTypeProduction må være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18) eller Kombinert (E19)

EH026
15

MeteringPointSubTypeProduction skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17)

EH026
16

InstalledCapacity skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17)

EH026
17

ContractedConnectionCapacityValue skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18)

EH026
18

Priority skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18)

EH026
19

MPTaxationProfile skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18)

EH028

20

PhysicalStatusType skal ikke være Avsluttet (E31)

EH026
21

AnnualPeriodEstimatedMetrics må være oppgitt i melding hvis SettlementMethodType = E01 (Profilavregnet)

EH030
22

AnnualPeriodEstimatedMetrics skal ikke være eneste elementet som korrigeres

EH030
23

MeteringGridAreaUsedDomainLocation skal ikke være oppgitt i melding

EH064
24
NumberOfDigits må ha verdi mellom 4 og 10 (ikke mindre enn 4 og ikke større enn 10)EH027

NB! I BRS-NO-402 skal kun de elementene som skal korrigeres inkluderes i meldingen. Elhub vil ikke fjerne tomme elementer selv om andre elementer i klassen er inkludert, slik det blir gjort i normale oppdateringsprosesser, ref. Elhub BIM Business Information Model kapittel 3.7 Updating/clearing of element content.